Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Høring

Foreninger og borgere inviteres til at afgive høringssvar på den ny puljestruktur og de 3 økonomiske modeller.

Deadline for høringssvar:

Høringssvaret skal være fremsendt til forvaltningen 9. november 2018, kl. 12.00 til hoering@billund.dk.

 

Hvem kan indsende et høringssvar?

Forslaget om den ny puljestruktur og de 3 økonomiske modeller skal sendes i offentlig høring og til høring hos de berørte parter.

Det betyder at berørte foreninger samt alle øvrige relevante aktører inden for kultur- og fritidsområdet herunder Folkeoplysende Foreninger, foreninger og ikke organiserede kultur- og fritidsaktører har mulighed for at fremsende en skriftlig kommentar til forslaget - også kaldet et høringssvar.

 

Hvor finder jeg flere oplysninger omkring den nye puljestruktur og de 3 økonomiske modeller?

Klik her for at finde alle materiale omkring den nye puljestruktur og de 3 økonomiske modeller findes her på siden.

Der kan du også finde dagsordner samt teksterne fra Unge- og Kulturudvalgets behandling af punkterne samt alle bilagene.

 

Hvornår bliver truffet afgørelse om den nye puljestruktur?

Når høringsfristen er slut samler forvaltningen alle høringssvarene sammen og udarbejder på baggrund her af en sag til Unge- og Kulturudvalget til deres møde den 29. november 2018.

På mødet træffer udvalget afgørelse om, hvorvidt den ny puljestruktur skal realiseres og i så fald ud fra hvilken økonomisk model.