Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

De 6 overordnede principper for den nye puljestruktur

Den ny puljestruktur baserer sig på 6 overordnede principper, her kan du læse mere om disse.

Ikke for mange puljer


Den nuværende puljestruktur er bygget op omkring 6 selvstændige puljer. De 6 nuværende puljer er integreret i den nye struktur, som består af 3 overordnede puljer hvoraf 2 har underpuljer. Herforuden kan der etableres en ad hoc pulje, som understøtter strategiske indsatsområder som fx sundhed eller handicap. Puljen indeholder ikke midler, afhængig af indsatsområdet søges disse hjem fra eksterne puljer.

Ved at omstrukturere puljerne og gruppere dem under samlende overskrifter, der er afstemt Kultur- og Fritidspolitikken, er formålet at gøre det nemmere at orientere sig i hvilken pulje, der støtter hvilket formål.

Rent teknisk er formålet også ikke at lade puljemidler ”går til spilde”.

I dag er det sådan, at hvis en pulje har mange ansøgninger, og en anden mindre ansøgninger, så kan midlerne ikke fordels over til den pulje, hvor der er størst søgning. Ved at samle puljerne under hovedoverskrifter, vil det være muligt at lade puljemidlerne glide mellem underpuljerne, hvis det skulle vise sig, at være større søgning til den ene underpulje end til den anden.

 

Tydelige forventninger og krav i forhold til tilskud


Det er vigtig at det er hurtigt og nemt at orientere sig i de enkelte puljer og at få overblik over forventninger og krav. Derfor vil ansøgningsskemaerne til de nye puljer være klare og tydelige ikke mindst i forhold til dokumentation/regnskab.

Forventninger til hvornår du kan forvente din ansøgning behandlet og et svar på, hvorvidt din ansøgning er imødekommet eller ej – begge dele fremgår tydeligt af hver pulje.

Klare kriterier

Kriterierne for de nye puljer bygget op over en skabelon, så alle puljerne indeholder information under samme overskrifter tilpasset den enkelte pulje. Det gør det nemmere at orienterer sig i de forskellige puljer, når du skal finde ud af, hvor dit projektet skal søge om støtte fra.

Lighedsprincip:

Den ny puljestruktur tager udgangspunkt i at alle i Billund Kommune skal kunne bidrage til at skabe et attraktivt kultur- og fritidsliv.

Det gælder de Folkeoplysende Foreninger, foreninger og ikke organiserede kultur- og fritidsaktører som ønsker at skabe aktiviteter med et folkeoplysende sigte, modernisere deres forening, etablere nye samarbejder eller søge om midler til fysisk udvikling og vedligehold af deres materiel – så længe formålet er sammenlignelig med det folkeoplysende grundlag.

Nogle af puljerne har i dag kriterier som udelukker nogle fra at søge tilskud, hvis de allerede får tilskud fra Billund Kommune. Samtidig er det i dag heller ikke muligt at søge tilskud eller underskudsgaranti til større idræts- og sportsbegivenheder – puljerne til aktivitet støtter udelukkende kulturaktiviteter. Dette ønsker Kultur- og Fritidsrådet at gøre op med ved at indfører et lighedsprincip som ikke kun går på hvem, der kan søge – men også hvad, der kan søges til.

Børn, unge, voksne og ældre skal alle have lige mulighed for at bidrage til, at Billund Kommune er et godt sted at bo.

God kommunikation og synlighed

Hvem får støtte til hvad og hvorfor? Med den ny puljestruktur følger en forpligtigelse til, at det er nemt at orientere sig om puljerne på Billund Kommunes hjemmeside. Deadlines, antal ansøgningsrunder og hvem der behandler ansøgningen skal fremgå tydeligt. Det skal stadig og i nogen grad være endnu nemmere at se, hvem der har fået støtte til hvad og hvorfor i forvaltningens sagsfremstillinger til Kultur- og Fritidsrådet og til Unge- og Kulturudvalget.

Smidig administration

Med den nye puljestruktur vil aktiviteter under 5.000 kr. blive behandlet administrativt inden for 14 dage.

Det samme vil Børne- og ungepuljen, der kan søges så det er nemt og overskueligt for børn og unge – eksempelvis med en sms.

Ansøgninger til aktiviteter over 5.000 kr. behandles på først mulige udvalgsmøde i Unge- og Kulturudvalget. For at lette arbejdet for foreningerne og for forvaltningen vil det være muligt at søge til flere aktiviteter i samme ansøgning.