Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

3 økonomiske modeller

Kultur- og Fritid har på baggrund af den ny struktur på puljerne udarbejdet 3 mulige økonomiske modeller for den nye struktur.

Model 1


Denne model er baseret på den nuværende fordeling af puljemidler som i denne model er fordelt ud på den ny struktur – svarende til Kultur- og Fritidsrådets godkendte vægtning.

 

Model 2

Denne model indeholder de nuværende midler og et forslag om at udvide den økonomiske ramme med midler fra underskudsgarantier fra andre foreninger samt et enkelt tilskud fra en nedlagt forening, med den begrundelse, at foreningerne nu vil kunne søge midler i den nye puljestruktur på lige vilkår med alle andre foreninger.

 

Model 3


Denne model er yderlige udvidet med en andel af driftstilskuddet til de Lokalhistoriske Arkiver, som i dag samlet set modtager 154.800 kr. idet de vil kunne søge ind i puljerne på lige vilkår med de øvrige foreninger samt med midler, der i dag er allokeret til indkøb af kunst til Billund Kommune ved Billund Kunstforening.