Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Vand overtager rottebekæmpelse

Det praktiske arbejde med at koordinere rottebekæmpelse i Billund Kommune overtages nu af Billund Vand A/S med virkning fra 1. april.

Billund Vand får ligeledes ansvaret for at udføre rottebekæmpelsen i alle kloakerede områder i kommunen, mens Rentokil fortsætter med at betjene ejendomme i landzone som hidtil.

Hvis man oplever rotteproblemer, skal man fortsat anmelde dem elektronisk via Billund Kommunes eller Billund Vands hjemmeside. Her finder man et link til "Rotteweb", hvor man kan indtaste sine oplysninger. Alle borgere opfordres til at bruge hjemmesiden, men hvis man har brug for hjælp til at anmelde rotter, kan man altid henvende sig direkte til Billund Vand, som vil være behjælpelig med anmeldelsen.

- Det er en fordel for både borgerne, kommunen og Billund Vand, at vi nu overtager rottebekæmpelsen. Der er nogle gode synergier i samarbejdet, for vi får dermed bedre kendskab til, hvor rotteproblemerne er størst, så vi kan sætte ind tidligere og mere effektivt i forhold til renovering af vores kloaknet, siger ingeniør Steen Sørensen fra Billund Vand.


- Som vand- og spildevandsselskab er vi også i stand til at bekæmpe rotter både over og under jorden. Rotteproblemer hænger ofte sammen med utætheder i kloakrørene, og vi har eget kamera- og røgudstyr til at undersøge det. Samtidig bliver systemet mere effektivt, fordi vi får anmeldelserne først hos Billund Vand og kan tage eventuelle utætheder i f. eks. kloakker i opløbet.

Hos Billund Kommune ser man store fordele i det nye partnerskab for rottebekæmpelsen.


- Vi er rigtigt glade for, at det praktiske arbejde bliver samlet hos Billund Vand og ser frem til samarbejdet. Vi vil gerne gøre livet rigtig surt for rotterne, for det kan hurtigt blive en bekostelig affære at have besøg af de små skadedyr, siger miljøsagsbehandler Jytte Søgaard fra Billund Kommune.

Den nye aftale mellem Billund Kommune og Billund Vand løber foreløbig to år frem til den 31. marts 2017. Rottebekæmpelse betales med et bidrag via ejendomsskatten, og man får ikke selv ekstra omkostninger ved at anmelde rotteproblemer og få kontrolbesøg.

Flere oplysninger om rottebekæmpelsen findes på billundvand.dk

Rotter på din ejendom eller offentlige arealer

Konstaterer du rotter på din ejendom eller på offentlige arealer er det derfor meget vigtigt, at du hurtigt anmelder det til kommunen.

En anmeldelse resulterer altid i et besøg af en rottebekæmper der fagkyndigt vurderer situationen.

Rottebekæmpelse i landzone udføres om onsdagen.
Rottebekæmpelse i byzone/kloakeret område udføres om tirsdagen.

Der skal være en hjemme når rottebekæmperen er på tilsyn.

Kommunens ansvar

Udgifter til bekæmpelse er betalt via ejendomsskatten, hvad enten det drejer sig om private, virksomheder eller offentlige institutioner.

De skader som rotterne forvolder på en ejendom og ejendommens kloakanlæg afholdes af ejeren. 

Anmeld altid rotter til kommunen!

 

Pjece - Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Pjece - Rotters smitterisiko

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Fra 1. december 2013 skal du anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Naturstyrelsens hjemmeside. Du kan anmelde fund af rotter her på siden under Selvbetjening.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg fra kommunen i landzoner

Hvis du bor i en landzone skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser en eller flere rotter.

Kommunens rottebekæmpere kommer normalt på tilsynsbesøg hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse.

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der være tilsynsbesøg hvert andet år.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.