Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstider på byggesager

I forhold til fastlæggelse af sagsbehandlingstider på byggesager er det naturligt at opdele i fire typer.

Sagsbehandlingstider på byggesager

I forhold til fastlæggelse af sagsbehandlingstider på byggesager er det naturligt at opdele byggesagerne i 3 grupper.

Samlet sekundært byggeri op til i alt 50m2

Sekundært byggeri på op til samlet 50m2 kan opføres uden byggetilladelse. Dette byggeri skal overholde reglerne i BR18 og i en eventuel lokalplan.

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse til byggeri der betragtes som mindre komplekst

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som mindre komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til carporte/udhuse på mere end 50m², enfamiliehuse, rækkehuse, landbrugsbygninger uden dyr og lager-/industrihaller m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 1½ til 2 måneder,

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse til byggeri der betragtes som komplekst

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til øvrige erhvervsbygninger og boligetageejendommen, samt større landbrugsbygninger med dyr og master m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 1½ til 2 måneder

Hvordan måles sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden måles fra modtagelsen af ansøgningen. Der kan dog være længere sagsbehandlingstid for sager der kræver tilladelse efter anden lovgivning, som f.eks. landzonetilladelse eller miljøgodkendelse.