Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstider på byggesager

I forhold til fastlæggelse af sagsbehandlingstider på byggesager er det naturligt at opdele i fire typer.

Anmeldelsessager (type A)

Anmeldelsessager (type A) kan opstå på tværs af næste alle bygnings – og tekniske anlæg. F.eks. opførsel af carporte/udhuse på højst 50m², nedrivning af bygninger og tekniske anlæg, vindmøller, gylletanke og mobilantenneenheder m.fl.

Billund Kommune skal reagere på anmeldelsen inden 2 uger (Jf. bygningsreglementet 2010 kap. 1.5 stk. 2).

Tilladelsessager uden ibrugtagningstilladelse (type B)

Tilladelsessager uden ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som mindre komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til carporte/udhuse på mere end 50m², enfamiliehuse, rækkehuse m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 20 hverdage, fra modtagelse af fyldestgørende byggesag.

Tilladelsessager uden ibrugtagningstilladelse (type C)

Tilladelsessager uden ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som mindre komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til landbrugsbygninger uden dyr og lager-/industrihaller m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 20 hverdage, fra modtagelse af fyldestgørende byggesag.

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse (type D)

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til øvrige erhvervsbygninger og boligetageejendommen, samt større landbrugsbygninger med dyr og master m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 25 hverdage, fra modtagelse af fyldestgørende byggesag.

Hvordan måles sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden måles fra der er modtaget et fyldestgørende materiale i byggesagen og/eller er givet andre tilladelser jf. andre love som f.eks. landzonetilladelse eller miljøgodkendelse.