Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Måling af lufttæthed

Her kan du læse om måling af lufttæthed - også kaldet Blower Door testen.

Der vil i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til opvarmet nybyggeri ud fra krav i bygningsreglement 2010 stikprøvevis (10%) blive krævet fremsendelse af Blower Door test som dokumentation for byggeriets lufttæthed. Denne dokumentation skal fremsendes før byggeriet tages i brug eller før der udstedes ibrugtagningstilladelse.

For alle bygninger, der opføres som lavenergibygninger 2015 eller bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af klimaskærmens lufttæthed ved prøvning, som bygningsreglement 2010 forskriver det.