Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Midlertidige konstruktioner

Hvis du i forbindelse med et arrangement skal bygge en scene eller opstille telte og andre transportable konstruktioner af en vis størrelse og kapacitet, kræver det højest sandsynligt en byggetilladelse.

Midlertidige konstruktionerne er omfattet af byggeloven § 2, stk. 3, hvilket vil sige, at de også er omfattet af bygningsreglementet.

Bygningsreglementet

Hvornår skal jeg søge om byggetilladelse?

  • Transportable telte og konstruktioner må som udgangspunkt ikke opstilles uden byggetilladelse.
  • Transportable telte og konstruktioner kan dog opstilles uden, at der skal fremsendes ansøgning om byggetilladelse, hvis det transportable telt eller den transportable konstruktion er certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.
  • Telte og konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger på den samme placering må ikke opstilles uden forudgående byggetilladelse.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Ansøgning skal indsendes til Billund Kommune senest 4 uger inden opstilling.

Selv om en bygning eller konstruktion ikke kræver byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at anvendelsen under visse omstændigheder skal anmeldes til Byggesag i Billund Kommune.

Forlystelser skal anmeldes til den lokale politimyndighed og skal derfor ikke ansøges ved Billund Kommune.

At telte til brug for personer med nedsat førlighed sikres tilstrækkelige adgangs- og flugtvejsforhold.

Hvilke oplysninger skal indgå i min ansøgning?

  • Hvad skal teltet / konstruktionen anvendes til?
  • Hvor mange personer skal teltet / konstruktionen bruges til?
  • Situationsplan som viser placering i forhold til andre bygninger mv.
  • Plantegning med angivelse af flugtveje i teltet / fra konstruktionen mv.
  • Statiske dokumentation, herunder fundering, bærende dele, stabilitet mv.
  • Eventuel fuldmagt fra ejendommens ejer.