Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dispensation fra lokalplan

Hvis et byggeprojekt ikke overholder en gældende lokalplan, skal du søge om dispensation. Her kan du læse, hvordan du søger dispensation fra en gældende lokalplan.

Hvornår skal jeg søge om dispensation?

Hvis dit byggeprojekt ikke overholder gældende lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer mv., kræver det en dispensation fra den gældende plan. For at søge om dispensation, skal du sende en begrundet ansøgning om dispensation sammen med din byggeansøgning. 

Du må ikke påbegynde dit byggearbejde, før den dispensation og/eller godkendelse er givet.

Hvordan ansøger jeg om dispensation?

I din ansøgning kan du f.eks. gøre opmærksom på de særlige forhold, som gør sig gældende for netop dit projekt. Dispensationen vil efterfølgende blive vurderet i henhold til gældende bestemmelser.

Det er kommunen, der vurderer en ansøgning om dispensation, og om der skal foretages en orientering af berørte parter/naboer i henhold til gældende planer, deklarationer mv. En ansøgning om dispensation vil i enkelte tilfælde skulle vurderes af Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsbehandlingstid

En ansøgning om dispensation tager ca. 3-6 uger at behandle.