Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byggesagsgebyrer 2014

Byggerier der er ansøgt i 2014 eller tidligere pålægges et byggesagsgebyr.

Kategori 1: Simple konstruktioner

Byggeriet omfattes kun af Bygningsreglement 2010 kap. 2 og i enkelte tilfælde kap. 5

Anmelselse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. mindre bygninger (< 50 m²) (grundgebyr pr. sag)

1.550kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Byggetilladelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger (> 50 m²) (grundgebyr pr. sag)

2.100kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Nedrivning af integrerede garager, carporte, overdækninger og udhuse o.lign (pr. sag)

1.050kr.

Dispensationer der ikke kræver anmeldelse eller tilladelse (pr. sag)

1.600kr.

Nedrivning af øvrige (ikke integrerede) garager, carporte, udhuse, drivhuse, udestuer, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse kræver ikke byggesagsbehandling , derfor intet gebyr

 

Kategori 2: Enfamiliehuse

Byggeriet omfattes kun af Bygningsreglement 2010 kap. 2 og i enkelte tilfælde kap. 5

Byggetilladelse ved nybyggeri, anvendelsesændring og om- og tilbygning af fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse, udestuer og sommerhuse (grundgebyr pr. sag)

3.000kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Nedrivning der kræver anmeldelse (pr. sag)

1.600kr.

Dispensationer der ikke kræver anmeldelse eller tilladelse (pr. sag)

1.600kr.

Garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger, der behandles sammen med boligen, inkluderes i gebyrberegning sammen med boligen

 

Kategori 3: Industri- og lagerbebyggelse, samt avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

Byggeriet omfattes kun af Bygningsreglement 2010 kap. 2 og 5

Anmeldelse ved nybyggeri, anvendelsesændring og om- og tilbygning af industri- og lager-bygninger, samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet (grundgebyr pr. sag)

2.100kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Byggetilladelse ved nybyggeri, anvendelsesændring og om- og tilbygning af industri- og lagerbygninger, samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet (grundgebyr pr. sag)

3.000kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Ved anvendelse af brandteknisk dimensionering (timepris)*

738kr.

Nedrivning der kræver anmeldelse, (pr. sag)

2.100kr.

Dispensationer der ikke kræver anmeldelse eller tilladelse (pr. sag)

1.600kr.

Gylletanke, siloer, mødding-, ensilage-, foder- og vaskepladser, plansiloer o.lign, der behandles sammen med avls- og driftsbygninger, inkluderes i gebyrberegningen, sammen med avls- og driftsbygningen

 

Kategori 4: Andre faste konstruktioner mv.

Faste konstruktioner, som ikke er egentlige bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.

Byggetilladelse eller anmeldelse ved nyopførelse samt ved ændring eller udskiftning af:

Solceller, skiltning (herunder reklameflagstænger, facade- og fritstående skilte), pyloner, P-pladser, tribune< 50 m2, legepladser og -pladsredskab o.lign. (pr. sag)

2.100kr.

Tele-/mobilantenne, minivindmølle, satellitantenne o.lign. (pr. sag)

2.100kr.

Satellitantenner, over 1 m i diameter (pr. sag)

1.050kr.

Vindmøller og master (pr. sag)

7.350kr.

Gylletanke, siloer, mødding-, ensilage-, foder- og vaskepladser, plansiloer o.lign. (grundgebyr)

2.100kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Nedrivning og fjernelse, der kræver anmeldelse (pr. sag)

1.600kr.

Dispensationer der ikke kræver anmeldelse eller tilladelse (pr. sag)

1.600kr.

Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri

Byggeriet omfattes af hele Bygningsreglement 2010 (herunder jordbrugernes avls- og driftsbygninger der hører under konsekvensklasse CC3 Jf. kap. 1.3.2 stk. 1 pkt. 2)

Anmeldelse ved anvendelsesændring og ombygning af en enkelt enhed i etage- og erhvervsejendomme (grundgebyr pr. sag)

2.100kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Byggetilladelse ved nybyggeri, anvendelsesændring og om- og tilbygning af erhverv og bygninger til særlige formål, i henhold til byggelovens § 11, som f.eks. etageboligbebyggelse, butikker, kontorer, klinikker, institutioner, værksteder, museer, sportshaller, store stalde m.fl. (grundgebyr pr. sag)

8.400kr.

 - Herefter (timepris)

738kr.

Nedrivning og fjernelse der kræver anmeldelse (pr. sag)

2.100kr.

Dispensationer der ikke kræver anmeldelse eller tilladelse (pr. sag)

1.600kr.

Ved anvendelse af brandteknisk dimensionering (timepris)*

738kr.

Garager, carporte, udhuse, affaldsbygninger og lignende mindre bygninger, der behandles sammen med etageboligbebyggelse og erhvervsbebyggelse, inkluderes i gebyrberegning sammen med boligen

 

*Ved ekstern konsulentbistand i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav sker afregning direkte en til en.

Grundgebyr omfatter modtagelse og journalisering af ansøgningen, samt opfølgning af sagen efter afgørelse. Eksempler på opfølgning kan være meddelelse af påbegyndelse og færdigmelding af byggeriet, modtagelse af dokumentation for tæthedsprøve, energimærkning, kloakplan som udført mv., samt udstedelse af ibrugtagningstilladelse.