Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme i Varde og Billund Kommune, hvor Varde Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne. Private lejere og udlejere kan indbringe forskellige sagstyper som eksempelvis:

  • Lejens størrelse
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Vedligeholdelsesmangler.

Råd og vejledning

Huslejenævnet er en klageinstans og ikke et rådgivningsorgan. Det er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning. Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Sådan får du en sag for nævnet

Fra 1. marts 2017 skal sagen indbringes online gennem selvbetjeningsløsningen EG On Klagenævn.

Hvis ejendommen er beliggende i Billund Kommune, kan du bruge disse links med dit NemID:

Som lejer kan du klage her og betale sagsgebyr inde i selvbetjeningsløsningen

Som udlejer kan du klage her

Sagsgebyret (gælder kun for udlejer) skal overføres til Varde Kommune på bankkonto 4394  4787 152 643. Husk en sigende tekst.

Hele forløbet foregår digitalt, og du kan undervejs vedhæfte alt den nødvendige dokumentation og komme med forklarende tekster, så sagsbehandleren får det fulde overblik. Sørg for at have diverse relevante dokumenter liggende som digitale filer, da de skal uploades undervejs i forløbet.

Hvis du ikke kan anvende selvbetjeningsløsningen, kan du møde op i den lokale Borgerservice, så kan de hjælpe dig. Husk blot at medbringe dit NemID, lejekontrakt og kopi af alle relevante dokumenter i sagen.

Hvis du ikke kan tilgå nogle af delene, så kontakt Huslejenævnets sekretariat i Varde Kommune på 79 94 68 00. Hvis du har brug for at eftersende bilag m.v. er adressen:

Varde Kommune

Huslejenævnet

Frisvadvej 35

6800 Varde

I 2022 er gebyret for at få en sag behandlet i Huslejenævnet 319 kr.

Udlejer skal betale et gebyr på 6.102 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuld medhold i sagen.

Sagsgebyret reguleres én gang om året i januar måned. 

Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen for din ejer- eller andelsbolig - Boligreguleringslovens §25D:

Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed, afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. For ejere af ejerboliger gælder denne ret dog kun for ejere, der ikke ejer flere end én udlejet ejerbolig.

I 2022 er gebyret for sådanne sager 533 kr.

Gebyrsatserne reguleres 1. januar hvert år.