Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Her finder du, hvad der er værd at vide om grundejerforeninger

Grundejerforeningen står typisk for vedligehold af jeres vej, grønne områder og fælles faciliteter i området.

Vi kræver næsten altid, at I skal oprette en grundejerforening, når vi laver et nyt boligområde. Er det et krav, har alle grundejere pligt til at være medlem. 

Vi oplyser i lokalplanen for området, hvornår I skal have oprettet foreningen. Det er jeres ansvar at drive foreningen. 

5 trin til at oprette en grundejerforening  

  1. Afvent, at I hører fra os - Vi sender en påmindelse ud, når det er tid til, at I skal oprette jeres grundejerforening.

  2. Få forhåndsgodkendt vedtægter - Hvis der er krav om, at vi skal godkende vedtægterne, skal I sende et udkast til os. Så godkender vi dem inden den stiftende generalforsamling. Det fremgår af lokalplanen, om vi skal godkende vedtægterne.

  3. Hold en stiftende generelforsamling - I skal selv oprette foreningen på en stiftende generalforsamling, hvor I blandt andet skal godkende vedtægter for foreningen.

  4. Indsend de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til os. Husk også en kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling med underskrifter fra de valgte i bestyrelsen samt dirigenten. Vi godkender herefter vedtægterne endeligt og sender dem retur til jer. 

  5. Få et CVR-nummer - Det får I ved at registrerer jer hos virk.dk

Vi skal kun godkende de forhold, som vi stiller krav om i lokalplanen. Det kan for eksempel være krav om, at I skal rydde sne i området og betale for gadelys.  

Hvilke forpligtelser har vi til at overtage fællesarealer?

Vi oplyser i lokalplanen, hvis I skal overtage veje og fællesarealer. I så fald udarbejder vi et udkast til en overdragelsesaftale, hvor I overtager arealerne for 0 kr. 

I skal have en tilladelse fra erhvervsstyrelsen for at kunne overtage veje og fællesarealer.

Indhent tilladelsen ved erhvervsstyrelsen - Find hjælp i vores vejledning

Vi skal bruge jeres CVR-nummer og en underskrevet kopi af referatet fra den seneste generalforsamling, når vi skal tinglyse overdragelse af fællesarealerne til jer.

I skal derfor sende det ind til os på mail. 

Bagefter vi sørger for at tinglyse overdragelsen

Skal vi tinglyse vedtægterne? 

Vi stiller ikke krav om, at I skal tinglyse foreningens vedtægter. Hvis I ønsker vedtægterne tinglyst, skal I selv sørge for det.

I kan tinglyse via dette link.

I kan finde hjælp til tinglysning i vejledninger hos Tinglysningsretten.

Hvad sker der, hvis et medlem ikke betaler til foreningen? 

I kan føre en civil retssag, hvis et medlem ikke følger de beslutninger, I har truffet. Dette gælder også, hvis et medlem ikke betaler kontingent.