Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Her finder du, hvad der er værd at vide om grundejerforeninger

Grundejerforeningen står typisk for vedligehold af jeres vej, grønne områder og fælles faciliteter i området.

5 trin til at oprette en grundejerforening  

  1. Vi sender en påmindelse ud til din digitale postkasse, når det er tid til, at I skal oprette jeres grundejerforening.

  2. Få forhåndsgodkendt vedtægter (find vores standardvedtægter i boksen) - Hvis der er krav om, at vi skal godkende vedtægterne, skal I sende et udkast til os. Så godkender vi dem inden den stiftende generalforsamling. Det fremgår af lokalplanen, om vi skal godkende vedtægterne.

  3. Hold en stiftende generelforsamling (find et udkast til dagsorden i boksen) - I skal selv oprette foreningen på en stiftende generalforsamling, hvor I blandt andet skal godkende vedtægter for foreningen.

  4. Indsend de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til os. Husk også en kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling med underskrifter fra de valgte i bestyrelsen samt dirigenten. Vi godkender herefter vedtægterne endeligt og sender dem retur til jer. 

  5. Få et CVR-nummer, som en frivillig forening - Det får I ved at registrerer jer hos virk.dk

Vi skal kun godkende de forhold, som vi stiller krav om i lokalplanen. Det kan for eksempel være krav om, at I skal rydde sne i området og betale for gadelys.  

Hvornår og hvorfor

Vi kræver næsten altid, at I skal oprette en grundejerforening, når vi laver et nyt boligområde. Vi oplyser i lokalplanen for området, hvornår I skal have oprettet foreningen, og alle grundejere har pligt til at være medlem. Det er jeres ansvar at drive foreningen. 

Bor du i en område, hvor der er krav om oprettelse af en grundejerforening, men I har ikke lige fået oprettet foreningen endnu, vil I - hver især - fra 1. januar 2023 blive opkrævet et administrationsgebyr på ejendomsskattebilletten. 

Hvis I opretter en grundejerforening med et CVR-nummer, kan el-leverandøren sende regningen direkte til grundejerforeningen. Det betyder at vi ikke længere skal administrerer det, og at udgifterne hertil forsvinder. 

Hvis husejerne i din boliglomme skal undgå administrationsgebyret, skal I have afholdt stiftende generalforsamling og oprettet et CVR-nummer inden 15. november 2022.

Fra 2022 opkræver vi 5.000 kr. pr. solgt grund i nye boligområder, som bliver udbetalt til grundejerforeningen, når I har oprettet en forening. Det giver grundejerforeningen en startkapital til fx at investere i en legeplads eller borde/bænke til fællesarealerne.

Hvilke forpligtelser har vi til at overtage fællesarealer?

Vi oplyser i lokalplanen, hvis I skal overtage veje og fællesarealer. I så fald udarbejder vi et udkast til en overdragelsesaftale, hvor I overtager arealerne for 0 kr. 

I skal have en tilladelse fra erhvervsstyrelsen for at kunne overtage veje og fællesarealer.

Indhent tilladelsen ved erhvervsstyrelsen - Find hjælp i vores vejledning

Vi skal bruge jeres CVR-nummer og en underskrevet kopi af referatet fra den seneste generalforsamling, når vi skal tinglyse overdragelse af fællesarealerne til jer.

I skal derfor sende det ind til os på mail. 

Bagefter vi sørger for at tinglyse overdragelsen

Skal vi tinglyse vedtægterne? 

Vi stiller ikke krav om, at I skal tinglyse foreningens vedtægter. Hvis I ønsker vedtægterne tinglyst, skal I selv sørge for det.

I kan tinglyse via dette link.

I kan finde hjælp til tinglysning i vejledninger hos Tinglysningsretten.

Hvad sker der, hvis et medlem ikke betaler til foreningen? 

I kan føre en civil retssag, hvis et medlem ikke følger de beslutninger, I har truffet. Dette gælder også, hvis et medlem ikke betaler kontingent.