Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundejerforeninger i Billund Kommune

En grundejerforening står typisk for vedligehold af grønne områder og fælles faciliteter i området.

Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.
Når Billund Kommune laver en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem.

Oprettelse af forening

Grundejere/udstykker står selv for at stifte en grundejerforening. Billund Kommune tager initiativ til oprettelsen ved at kontakte berørte grundejere. 

En ny grundejerforening skal etableres på en stiftende generalforsamling. I god tid inden da skal I sende udkast til vedtægter til Billund Kommune
Vi forholder os kun til paragraffer i vedtægterne, der vedrører ting beskrevet i lokalplanen, at foreningen skal varetage. Herunder at sikre, at foreningen ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at den blev etableret.

Billund Kommune skal godkende vedtægterne, hvis det står i en lokalplanen eller en deklaration. I så fald skal I sende vedtægterne til Billund Kommune. Det kan også være en god idé at få forslag til vedtægterne forhåndsgodkendt forud for den stiftende generalforsamling. 
Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til godkendelse hos Billund Kommune - HUSK at vedhæfte en kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling. Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer pr. e-mail.

Tinglysning af vedtægter

Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter. Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning, og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning.

Foreningen skal have oprettet et CVR-nummer. Se mere på www.virk.dk 

I kan foretage tinglysning på www.tinglysning.dk - Vejledning til tinglysning kan findes på www.tinglysningsretten.dk

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan, jf. planlovens § 15, stk. 2, kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig samtykke fra Billund Kommune, der underskriver på tinglysning.dk som myndighed.

Uenighed i foreningen

Følger et medlem af foreningen ikke vedtægterne eller beslutninger, kan foreningen føre en civil retssag mod vedkommende. Dette gælder også, hvis medlemmer undlader at betale kontingent.

Kommunen yder ikke bistand til at opkræve kontingent, til inddrivelse af restancer, eller hvis et medlem ikke vil følge vedtægterne.

Oversigt over grundejerforeninger i Billund Kommune

Billund Kommune ønsker at starte en oversigt over grundejerforeninger i kommunen. Listen består kun af navn på formand og dækker ikke en optegnelse over, hvilke grunde der er med.

Vi vil gerne have kontaktoplysninger om formand på e-mail