Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opsætning af solceller og solfangere

Med et solcelle- eller solfangeranlæg kan du mindske udgiften til el og varme og samtidig være med til at forbedre det store klimaregnskab.

Hvornår skal jeg ikke søge om tilladelse til opsætning af solceller eller solfangere?

Ønsker du at placere solceller eller solfangere plant med husets tag, kræver det ikke kommunal tilladelse, medmindre ejendommens servitutter eller områdets lokalplan siger noget andet.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse til opsætning af solceller eller solfangere?

Du skal ansøge om byggetilladelse fra kommunen, hvis:

  • du vil opsætte solceller eller solfangere på terrænet
  • du vil opsætte solceller eller solfangere på etagebolig, erhvervsbygning, landbrugets avls- og driftsbygning eller industri- og lagerbygning
  • du vil opsætte solceller eller solfangere på andre bygninger, men hvor anlægget ikke plant med bygningens tag
  • du ikke overholder de højde og afstandskrav, der findes i bygningsreglementet

Læs mere om, hvordan du søger byggetilladelse

Du skal ansøge om dispensation fra lokalplan eller tinglyst servitut, hvis:

  • du ikke overholder bestemmelser i lokalplan eller tinglyst deklaration om materialevalg, bygningshøjde eller afstandskrav til naboskel eller nabobygning

Undersøg din ejendoms deklarationer

Læs mere om, hvordan du finder en lokalplan

Læs mere om, hvordan du søger om dispensation her

Tag hensyn til dine naboer

Solceller og solfangere kan i nogen grad reflektere solens stråler.  Du skal derfor sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer.

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

Du skal være opmærksom på, at der kan være bestemmelser om bygningsmæssige ændringer, bygningers udseende eller fredning.

Se om din bygning er fredet eller bevaringsværdigt

Når anlægget er installeret 

Når solcelle- eller solfangeranlægget er installeret, skal du meddele det til BBR. Du finder anmeldelsesblanketten i selvbetjeningsboksen til højre på siden.

Solenergi

Solenergi er en af de reneste og naturligste energiformer, der findes. Solenergi kan udnyttes på to måder:

  • med solfangere for at producere varme
  • med solceller for at producere elektricitet.

Solfangere på private boliger er den mest almindelige måde at anvende solenergi på. Her bliver solens stråling omdannet til varme, der bliver brugt til at varme brugsvand samt til rumvarme.

Solceller derimod omdanner lysets energi til elektricitet. Teknologien er dog endnu ret dyr, og elektricitet til almindelige boliger vha. solceller kan derfor ikke konkurrere med prisen på almindelig strømforsyning.

Jordvarme og geotermisk energi

Geotermisk energi er energi fra jordens indre. Mere end 99 pct. af jordens volumen er over 1.000 grader varmt. Jo længere der bores ned i undergrunden, desto varmere bliver det.

I Danmark kan du udnytte den geotermiske varme ved at oppumpe varmt vand fra 0,5 – 3 kilometers dybde og overføre varmen til fjernvarmenettet. Her i landet stiger temperaturen med cirka 30 grader for hver kilometer, du borer ind mod jordens centrum. Muligheden for at udnytte den geotermiske energi afhænger dog af en række geologiske faktorer.

Hvis du vil klage

Hvis du mener, din ejendom lider værditab på grund af en eller flere vindmøller, kan du søge om erstatning. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde information om værditabsordningen.