Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opsætning af solceller og solfangere

Med et solcelle- eller solfangeranlæg kan du mindske udgiften til el og varme og samtidig være med til at forbedre det store klimaregnskab.

Hvornår skal jeg ikke søge om tilladelse til opsætning af solceller eller solfangere?

Ønsker du at placere solceller eller solfangere plant med husets tag, kræver det ikke kommunal tilladelse, medmindre ejendommens servitutter eller områdets lokalplan siger noget andet.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse til opsætning af solceller eller solfangere?

Du skal ansøge om byggetilladelse fra kommunen, hvis:

  • du vil opsætte solceller eller solfangere på terrænet
  • du vil opsætte solceller eller solfangere på etagebolig, erhvervsbygning, landbrugets avls- og driftsbygning eller industri- og lagerbygning
  • du vil opsætte solceller eller solfangere på andre bygninger, men hvor anlægget ikke plant med bygningens tag
  • du ikke overholder de højde og afstandskrav, der findes i bygningsreglementet

Læs mere om, hvordan du søger byggetilladelse

Du skal ansøge om dispensation fra lokalplan eller tinglyst servitut, hvis:

  • du ikke overholder bestemmelser i lokalplan eller tinglyst deklaration om materialevalg, bygningshøjde eller afstandskrav til naboskel eller nabobygning

Undersøg din ejendoms deklarationer

Læs mere om, hvordan du finder en lokalplan

Læs mere om, hvordan du søger om dispensation her

Tag hensyn til dine naboer

Solceller og solfangere kan i nogen grad reflektere solens stråler.  Du skal derfor sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer.

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

Du skal være opmærksom på, at der kan være bestemmelser om bygningsmæssige ændringer, bygningers udseende eller fredning.

Se om din bygning er fredet eller bevaringsværdigt

Når anlægget er installeret 

Når solcelle- eller solfangeranlægget er installeret, skal du meddele det til BBR. Du finder anmeldelsesblanketten i selvbetjeningsboksen til højre på siden.