Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Etablering af jordvarme

Her kan du læse om, hvornår du anmelder eller ansøger om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg.

Hvornår skal jeg anmelde et jordvarmeanlæg?

Du kan nøjes med at anmelde et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er overfladenært (horisontalt/vandret) og ikke industrielt
  • Anlægget er placeret udenfor områder med natur- og særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandforsyninger.
  • Frostsikringsmidlet er IPA-sprit. Alternativt ethylenglykol  eller propylenglycol uden tilsætningsstoffer eller med fuldt deklarerede tilsætningsstoffer.

Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, skal du anmelde dit anlæg. Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du søge om tilladelse til at etablere anlægget.

 

Anmeldelse skal ske via Byg og Miljø

Anmeldelsen er modtaget hos Billund Kommune, når du har modtaget en kvittering. Hører du ikke fra os inden for 4 uger efter anmeldelsen, kan du etablere dit anlæg.

 

Hvornår skal jeg ansøge om etablering af jordvarmeanlæg?

Hvis du etablere et jordvarmeanlæg, der er et dybt anlæg (anlæg i boringer) eller et jordvarmeanlæg der ikke opfylder kravene i forbindelse med anmeldelse, skal du søge om tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget. Ansøgningen skal indenholde en udfyldt VVM-screening. Skemaet til VVM-screening kan findes her

 

Du ansøger via Byg og Miljø

Når vi har modtaget ansøgningen, vurderer vi blandt andet:

  • Vandindvinding inden for 50 meter*
  • Almene vandværker inden for 300 meter
  • Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning
  • Beskyttet natur på arealet
  • Om dybden af de ønskede boringer gennembryder lerlag med beskyttende effekt overfor underliggende grundvandsmagasiner.

 *Der kan dispenseres ned til 5 m fra egen vandindvinding

Dette skal du huske når anlægget er etableret

Når du har etableret jordvarmeanlægget, skal det færdigmeldes. Dette gøres via Byg og Miljø, via det projekt du tidligere har oprettet i forbindelse med anmeldelse eller ansøgning.

Jordvarmeanlægget skal efter det 1. drifts år efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Ejer af anlægget skal opbevare dokumentation for eftersynet i 10 år og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.

Hvis der bliver konstateret udslip eller der er mistanke om udslip fra jordvarmeanlægget, skal du straks standse udstrømningen. Herefter skal du kontakte Billund Kommune hurtigst muligt.

 

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Når et jordvarmeanlæg er overflødigt, skal det sløjfes.

Det betyder, at slangerne skal tømmes for væske og herefter gennemskylles med rent vand. Væsken skal afleveres til korrekt modtage sted. Hvis årsagen til sløjfningen er, at slangerne ikke længere lever op til kravene, skal disse desuden frakobles på en måde, så de ikke kan sættes i drift igen.