Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom kan du frit vælge skorstensfejer. Du skal som ejer dog være opmærksom på, at det er dig som bygningsejer, der har ansvaret for at skorstenen bliver fejet og at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen bliver opfyldt.

Skorstensfejning er en privatretslig aftale mellem ejer/-erne og skorstensfejeren.

Som køber af en ejendom er det din pligt at rette henvendelse til skorstensfejeren og ikke omvendt (jf. Lov om forbrugeraftale). Det skyldes, at du som ejer af en ejendom skal sikre dig, at din ejendom modtager skorstensfejning. Fejning af din skorsten er lovpligtig, din skorsten skal renses og efterses mindst én gang om året, af en faglært skorstensfejer.

Læs loven om forbrugeraftaler

Læs markedsføringsloven