Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hegnssyn

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælles hegn i skel, egne hegn eller beplantning i skellet mellem jeres grunde, kan du anmode om et hegnssyn.

Hvad er Hegnssynet?

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, som er udpeget af Billund Byråd efter reglerne i hegnsloven. Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf 1 er særlig plantekyndig og 1 er særlig bygningskyndig.

Anmod om hegnssyn

Du skal sende en digital anmodning om hegnssyn via vore selvbetjeningsløsning til Hegnssynet i Billund Kommune. Du indgiver anmodningen ved at følge linket nederst på denne side.

Hvis du ikke har mulighed for at anvende den digitale løsning, kan du kontakte sekretæren for hegnssynet og få udleveret en blanket til udfyldelse.

I anmodningen skal du oplyse;

  • Dit navn og evt. medejeres navne
  • Adresse og matrikelnummer på din ejendom
  • Hvad uenigheden drejer sig om
  • Dit forslag til en løsning på uenigheden
  • Din nabos navn og adresse

Det koster 1.897 kr. at få Hegnssynet ud til en åstedsforretning. Det vil som regel være den person, som taber sagen, der skal betale. Hegnssynet kan dog beslutte, at omkostningerne skal deles imellem jer.

Vær opmærksom på, at hegnssynet ikke behandler sager vedrørende enkeltstående træer, beliggenheden af skel, samt hegn, der står mere end 1,75 meter fra skel.

Sådan behandler vi din sag

Når vi har modtaget din anmodning om hegnssyn, indkalder vi både du og din nabo til det man kalder en åstedsforretning.

Ved åstedsforretningen møder hegnssynets medlemmer op på stedet og hører jeres synspunkter og forslag til løsninger. Hvis I ikke kan blive enige, træffer hegnssynet en afgørelse i sagen.

 

Anmod om hegnssyn