Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hegnssyn

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet. Men der kan opstå uenighed om et fælles hegn. Brug reglerne i hegnsloven eller begær et hegnssyn.

Hvad er hegnssynet?

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, der fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen. Hegnssynet behandler uenigheder mellem private grundejere.

Hegnssynet har karakter af et privat tvistnævn, der efter hegnsloven afgør sager ved kendelse, der kan indbringes for domstolene. Hegnssynets virksomhed må ikke sammenblandes med den kommunale administration.

Reglerne om hegn findes i hegnsloven, lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007.

Hegnssynet er udpeget af Billund Byråd i henhold til hegnslovens regler. Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf 1 er særlig plantekyndig og 1 er særlig bygningskyndig. 

Hvad kan hegnssynet behandle?

Hegnssynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

  • fælleshegn (hegn i naboskel)
  • egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel),
  • grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen,
  • grene, der er farlige for naboejendommen,
  • grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

 

Hegnssynet kan kun behandle ovennævnte nabotvister, såfremt du fremsætter skriftlig anmodning herom.

Efter hegnsloven har en grundejer, der vil klage til hegnssynet, pligt til at fremkomme med de ovenfor nævnte oplysninger.

Hegnssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før hegnssynet har modtaget de nødvendige oplysninger.