Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ejendomsskat 2021

Ejendoms-skattebilletten ”Skatter og afgifter med mere af fast ejendom – 2020” er sendt ud til ejere af fast ejendom.

Ejendomsskattebilletten udsendes særskilt ultimo januar (elektronisk) og primo februar (alm. brev).

 

Girokort udsendes ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdato, til ejendomme som ikke er tilmeldt betalingsservice.

 

Der udsendes ejendomsskattebilletter til alle ejere af en ejendom.

 

Ejendomsskattebilletten samt eventuelle indbetalingskort vil primært blive udsendt som elektronisk post via www.borger.dk (for private) eller via www.virk.dk (for virksomheder). Ejendomsskattebilletten udsendes kun i papirform, hvis der er givet dispensation for tilmelding til elektronisk post.

 

Er ejendomsskattebilletten ikke modtaget senest den 18. februar 2021, så kontakt Teknik og Økonomi

Forfaldsdato for 1. rate 1.3.2021 og sidste rettidig indbetalingsdato er 5.3.2021.

Forfaldsdato for 2. rate 1.9.2021 og sidste rettidig indbetalingsdato er 6.9.2021.

 

Hvis ejendommen er tilmeldt BetalingsService/NETS, er det vigtigt at kontrollere, at beløbene bliver betalt via Betaling Service. Dette gøres ved at holde oversigten fra Betalings Service og kontoudtog fra banken sammen.

 

Ejerskifte:

Er ejendommen blevet solgt og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen om ejendomshandlen, så vil der automatisk blive udsendt ejendomsskattebillet til ny ejer. Ny ejer vil modtage et girokort før den næste rate af ejendomsskatten forfalder.

 

Ejendomsskatten bliver automatisk frameldt BetalingsService/NETS ved ejerskifte og dødsbo.

 

Renter og omkostninger:

Efter sidste rettidig indbetalingsdato udsender Billund Kommune rykker og her bliver der pålagt 250 kr. i gebyr, samt renter. Renterne udgør 0,4 % pr. påbegyndt måned regnet fra sidste rettidige indbetalingsdato.

 

Statsafgift:

Opkrævning af statsafgift af egen kloak/nedsivning og statsafgift af egen boring er overgået til GEV, Grindsted El- og varmeværk fra 1.1.2021.

GEV’s tlf.nr. 79321166 eller mail kundeservice@gev.dk.

 

 

Se ejendomsskattebilletten

Læs mere om digital post