Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ejendomsskat 2017

Ejendomsskattebilletten ”Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom – 2017” er på vej ud til ejere af fast ejendom.

Ejendomsskattebilletten udsendes særskilt ultimo januar (elektronisk) og primo februar (alm. brev).

Girokort udsendes ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdato, til ejendomme som ikke er tilmeldt betalingsservice.

Der udsendes ejendomsskattebilletter til alle ejere af en ejendom.

Ejendomsskattebilletten samt eventuelle indbetalingskort vil primært blive udsendt elektronisk til e-boks eller indbakke på Borger.dk. Ejendomsskattebilletten udsendes kun i papirform, hvis der er givet dispensation for tilmelding til elektronisk post.

Modtages senest 20. februar 2017

Er ejendomsskattebilletten ikke modtaget senest den 20. februar 2017, så kontakt Jette V. Jensen fra Teknik og Økonomi på tlf. 79 72 70 73 eller mail jvj@billund.dk

Forfaldsdato og betalingsservice

Forfaldsdato for 1. rate 1.3.2017 og sidste rettidig indbetalingsdato er 6.3.2017.

Forfaldsdato for 2. rate 1.9.2017 og sidste rettidig indbetalingsdato er 6.9.2017.

Hvis ejendommen er tilmeldt BetalingsService/NETS, er det vigtigt at kontrollere, at beløbene bliver betalt via Betaling Service. Dette gøres ved at holde oversigten fra Betalings Service og kontoudtog fra banken sammen.

Ejerskifte

Er ejendommen blevet solgt og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen om ejendomshandlen, så vil der automatisk blive udsendt ejendomsskattebillet til ny ejer. Ny ejer vil modtage et girokort før den næste rate af ejendomsskatten forfalder.

Ejendomsskatten bliver automatisk frameldt BetalingsService/NETS ved ejerskifte og dødsbo.

Renter og omkostninger

Efter sidste rettidig indbetalingsdato udsender Billund Kommune rykker og her bliver der pålagt 250 kr. i gebyr, samt renter. Renterne udgør 0,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra sidste rettidige indbetalingsdato.

De restancer, der ikke bliver betalt efter 1. rykker, sendes automatisk til inddrivelse hos SKAT efter gældende regler.

 

Se ejendomsskattebilletten

Læs mere om digital post