Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ejendomsvurdering og -skat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og grundskyld til kommunen. Ejendomsvurderingen er udgangspunkt for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Se din årsopgørelse

Hvad er grundskyld?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.

Fastfrysning af grundskyld

Hvem fastsætter skatten?

Det er den enkelte kommune, der fastsætter satsen og opkræver skatten.

På grund af skattestoppet for ejendomsværdiskatten og loft over stigningen i den kommunale ejendomsskat betyder en ny vurdering ofte ikke noget for din skat.

Find satser for grundskyld og andre skatter i din kommune

Hvornår bliver min ejendom vurderet?

Alle ejendomme vil blive vurderet i 2015 med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem. Indtil da kommer der ikke nye vurderinger.

Hvis du i dag betaler ejendomsværdiskat ud fra 2011-vurderingen, får du i 2013 og 2014 din ejendomsværdiskat nedsat med 2 1/2 procent og din grundskyld med 2 1/2 procent i 2015 og 2016.

Du kan se vurderingen, når du får din årsopgørelse i foråret 2014.

Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
  • Boligen har været ubeboet i en periode.
  • Boligen har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Læs mere om ejendomsværdiskat på skat.dk

Hvad gør jeg hvis jeg vil klage?

Du kan klage over ejendomsvurderingen. Du kan først klage over den forlængede og nedsatte 2011-vurdering, når du får din vurdering for 2015, hvor det nye vurderingssystem er klar. Det vil sige fra omkring 1. marts 2016 til 1. juli 2016.

Klag over ejendomsvurdering

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2020 er på 0,69 procent.