Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ejendomsoplysninger registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR

Ejendomsoplysninger er registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Du har som grundejer pligt til at sørge for, at dette registrer holdes ajour, når du bygger, nedriver mv.

Hvor kan jeg finde ejendomsoplysninger?

Den Offentlige InformationsServer (OIS) indeholder oplysninger om din og andres ejendom. Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, som ejes og vedligeholdes af kommuner og stat.

Hvilke oplysninger kan jeg finde?

Du kan f.eks. se informationer om din ejendoms vurdering, konstruktionsforhold, lokalplaner m.m. Du kan også gratis udskrive BBR-meddelelsen for din ejendom.

Hvordan finder jeg oplysninger, der er registreret på min ejendom?

Du kan hurtigt og nemt se de oplysninger, der er registreret på din ejendom ved hjælp af den offentlige informationsserver, www.ois.dk.

Hvornår har jeg brug for ejendomsoplysninger?

Ved køb eller salg af en ejendom kan du have behov for at få oplysninger om ejendommens forhold. Det kan være oplysninger, der ikke står i tingbogen, eller oplysninger, ejeren ikke ligger inde med. Hvis du har en ejendomsmægler, vil denne som regel selv sørge for at få de nødvendige oplysninger fra kommunen.

Du er forpligtet til af holde registret ajour

Alle bygninger skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Det er kommunens BBR medarbejder, der ajourfører BBR, men du har som ejendommens ejer pligt til at sørge for, at registrets oplysninger om din ejendom er rigtige. Derfor skal du henvende dig til kommunens BBR afdeling når du skal have ajourført din ejendoms oplysninger.

Ændringer af ejendomsoplysninger kan f.eks. dreje sig om:

  • nybyggeri eller udvidelse af eksisterende bygninger,
  • færdigmelding og ibrugtagning af nybyggeri og udvidelser af eksisterende bygninger,
  • ændring i anvendelsen af en bygning eller dele af en bygning, f.eks. hvis en garage bruges til erhverv,
  • etablering af ekstra toilet eller køkken, eller ændringer i antallet af værelser (rum) i bygningen

Borger.dk er nede

Her plejer der at være indhold fra borger.dk. Desværre er borger.dk nede i øjeblikket, så der kan ikke vises indhold derfra.
Vend venligst tilbage på et andet tidspunkt.
Vi beklager.