Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ejendomsoplysninger registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR

Ejendomsoplysninger er registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Du har som grundejer pligt til at sørge for, at dette registrer holdes ajour, når du bygger, nedriver mv.

Hvor kan jeg finde ejendomsoplysninger?

Den Offentlige InformationsServer (OIS) indeholder oplysninger om din og andres ejendom. Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, som ejes og vedligeholdes af kommuner og stat.

Hvilke oplysninger kan jeg finde?

Du kan f.eks. se informationer om din ejendoms vurdering, konstruktionsforhold, lokalplaner m.m. Du kan også gratis udskrive BBR-meddelelsen for din ejendom.

Hvordan finder jeg oplysninger, der er registreret på min ejendom?

Du kan hurtigt og nemt se de oplysninger, der er registreret på din ejendom ved hjælp af den offentlige informationsserver, www.ois.dk.

Hvornår har jeg brug for ejendomsoplysninger?

Ved køb eller salg af en ejendom kan du have behov for at få oplysninger om ejendommens forhold. Det kan være oplysninger, der ikke står i tingbogen, eller oplysninger, ejeren ikke ligger inde med. Hvis du har en ejendomsmægler, vil denne som regel selv sørge for at få de nødvendige oplysninger fra kommunen.

Du er forpligtet til af holde registret ajour

Alle bygninger skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Det er kommunens BBR medarbejder, der ajourfører BBR, men du har som ejendommens ejer pligt til at sørge for, at registrets oplysninger om din ejendom er rigtige. Derfor skal du henvende dig til kommunens BBR afdeling når du skal have ajourført din ejendoms oplysninger.

Ændringer af ejendomsoplysninger kan f.eks. dreje sig om:

 • nybyggeri eller udvidelse af eksisterende bygninger,
 • færdigmelding og ibrugtagning af nybyggeri og udvidelser af eksisterende bygninger,
 • ændring i anvendelsen af en bygning eller dele af en bygning, f.eks. hvis en garage bruges til erhverv,
 • etablering af ekstra toilet eller køkken, eller ændringer i antallet af værelser (rum) i bygningen

Hvor kan du finde ejendomsdata?

På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

 • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
 • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
 • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
 • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

Plantegninger

En af de tidligere ejere kan have gemt plantegninger af ejendommen. Hvis der har været en byggesag på en ejendom, kan du sandsynligvis finde plantegninger i kommunens byggesagsarkiv.

Hvis der ikke findes tegninger, skal du have fat i en landinspektør, som er ekspert i at opmåle og kortlægge.

Hvordan får du data til brug for bolighandel?

Ejendomsrapporten samler og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel.

Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne.

Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører:

 • bygninger: tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
 • økonomi: ejendomsskat, ejendomsværdi, indefrysning af grundskyld, forfalden gæld til kommunen mv.
 • planer: kommune- og lokalplaner, zonestatus, varmeforsyning og spildevandsplaner mv.
 • vand: afløbsforhold, vandforsyning og grundvand
 • jordforurening: kortlagt og lettere jordforurening mv.
 • natur, skov og landbrug: beskyttet natur, fredskov mv.
 • fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv

Rapporten koster 100 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2021)

Tinglysning.dk

Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

Hvad er registrenes formål?

Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver. De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.