Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Gøglervej

Billund Kommune udbyder nu yderligere 7 attraktive grunde på Gøglervej i Vorbasse til salg.

Hvad koster grundene?

Byrådet godkendte den 20. september 2016 priserne for de nye grunde. Alle priser er inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

Klik på den enkelte grund på kortet for at se pris og størrelse på den grund, du er interesseret i. Klikker du på vis større kort, får du et detaljeret kort op, som viser oplysninger om nærmeste dagplejer, skoler, børnehaver, dagligvarebutikker og friluftsliv.

I grundprisen er ikke indeholdt tilslutning til el og vand. Beløbet til vand udgør 18.750 kr. inkl. moms. Tilslutning til el udgør 17.125,00 kr. inkl. moms. Begge beløb afregnes med kommunen ved overtagelse.

Herudover skal der påregnes 15.000 kr. inkl. moms (2016) i varmetilslutning, som afregnes direkte med forsyningsselskabet.
Vi anbefaler, at man tager direkte kontakt til forsyningsselskaberne for at få bekræftet prisen, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. (Husk at tage kontakt i god tid inden overtagelse af grunden.) 

Området forventes at være færdig byggemodnet medio oktober 2016.

Overtagelse af grunden kan normalt ske op til 3 måneder efter, at kommunen har accepteret købstilbuddet. Købstilbuddet betragtes som accepteret, når tilbudsgiver har modtaget en bekræftelse fra Billund Kommune om, at denne accepterer det fremsendte tilbud.

Det anbefales tillige, at du gennemlæser Billund Kommunes standard købsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre.

Køb en grund

Hvis du ønsker at købe én af grundene, skal du indgive en tilbudsblanket enten via vores digitale løsning eller ved udfyldelse af vores tilbudsblanket.

Køb af grund udenfor udbudsrunden

Hvad kan jeg bygge?

Udstykningsplanen åbner op for 7 nye parcelhusgrunde i Vorbasse. 

Endelig adresseoversigt - Gøglervej, Vorbasse

Oversigtskort over grunde - Vorbasse

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 264

Læs mere om at søge byggetilladelse ved Billund Kommune

Yderligere oplysninger

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Måleblad

Geoteknisk rapport

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse