Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Gøglervej 2. etape

Billund Kommune sælger 11 parcelhusgrunde i byens vestlige ende, med direkte udsigt over landskabet og i tæt tilknytning til byens nyeste boligområde.

Den eksisterende Gøglervej forlænges og giver hermed plads til 11 nye spændende boliggrunde i Vorbasse. Grundene spænder i størrelsesorden 869 - 1.287 m2, og giver dermed et varieret udvalg for at opfylde jeres byggedrømme. 

Se projektplanen og udformningen af de ny byggegrunde

Se adresseplan for de nye grunde

Hvad koster grundene?

Byrådet godkendte den 11. november 2020 priserne for de nye grunde. Alle priser er inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

Klik på den enkelte grund på kortet for at se pris og størrelse på den grund, du er interesseret i. Klikker du på vis større kort, får du et detaljeret kort op, som viser oplysninger om nærmeste dagplejer, skoler, børnehaver, dagligvarebutikker og friluftsliv.

I prisen er ikke indeholdt tilslutning til vand og el.

  • Prisen for tilslutning til vand udgør 18.750,00 kr. inklusiv moms.
  • Prisen for tilslutning til el udgør 18.500,00 kr. inklusiv moms.

Begge beløb afregnes med kommunen ved overtagelse.

Herudover skal der påregnes 15.000 kr. inkl. moms (2020) i varmetilslutning, som afregnes direkte med Evida. 

Vi anbefaler, at man kontakter varmeværket direkte for at få bekræftet prisen, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. Husk også at kontakte varmeværket i god tid inden overtagelse af grunden.

Vi anbefaler, at I gennemlæser Billund Kommunes standardkøbsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre.

Køb en grund

Hvis du ønsker at købe én af grundene, skal du indgive en tilbudsblanket enten via vores digitale løsning eller ved udfyldelse af vores tilbudsblanket.

Køb af grund udenfor udbudsrunden

Hvad kan jeg bygge?

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Beboelsesbygninger skal normalt placeres vinkelret på eller parallelt med skel mod vej eller mod nabo. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest udgøre 25 %. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 1/2 etage. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, f.eks. damefrisør og tegnestue.

I lokalplanen findes yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, som skal respekteres ved opførelse af huse på de udbudte grunde.

Lokalplan 95

Læs mere om at søge byggetilladelse ved Billund Kommune

Byggemodning og tilslutningspligt

Byggemodningen af udstykningen er i fuld gang, og selve anlægsarbejdet forventes afsluttet i uge 19 2020. Processen kan dog forlænges ved uforudsete forhold. 

Der er tilslutningspligt til følgende:

Der er frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen. Du vælger el leverandør gennem din bygherre. 

Udstykningen vil blive forsynet med fiber fra Stofa.
Udstykningen vil ikke blive forsynet med ledninger fra TDC. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at få fastnettelefon via TDC. 

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Vær opmærksom på, at jordbundsundersøgelsen er udarbejdet med henblik på undersøgelse forud for etablering af kloak og vej og ikke boligbyggeri. Der er for denne udstykning foretaget 6 boringer på et udsnit af grundene. Bemærk, at disse ekstra boringer fortsat kun er vejledende.

Måleblad

Kloakplan

Ledningsplan

Koteplan

Tværsnit i vej

Jordbundsundersøgelse i vejforløb

Vejledende jordbundsundersøgelse - Gøglervej 6

Vejledende jordbundsundersøgelse - Gøglervej 10

Vejledende jordbundsundersøgelse - Gøglervej 14

Vejledende jordbundsundersøgelse - Gøglervej 17

Vejledende jordbundsundersøgelse - Gøglervej 21

Vejledende jordbundsundersøgelse - Gøglervej 25