Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byggegrunde i Vorbasse

Vorbasse er stedet, hvor iværksætteri, engagement og gøgleri forenes. Byen har sin helt egen sjæl, hvor liv og livskraft lyser op - selv i mørke tider.

  • Her får du skole og pasningstilbud i topklasse, gode indkøbsmuligheder og et rigt kultur- og foreningsliv, som med det traditionsrige Vorbasse Marked som omdrejningspunkt sætter kolorit på fritiden. Her er kort afstand til naturoplevelser, og området byder på et væld af spændende virksomheder med interessante og udfordrende jobs.
  • Vorbasse er en af de fem lokalbyer i kommuneplanens bymønster. Byen har en åben struktur mod landskabet, hvorved det grønne er meget nærværende i bebyggelsen. Her er gode muligheder for at skabe det gode familieliv i en mindre by, idet basale faciliteter som daginstitution, skole, plejehjem, lægehus, butikker samt ledige arealer til bolig- og erhvervsudvikling er til stede. Vorbasse Fritidscenter danner ramme om sport og kultur med bl.a. idrætshal, svømmehal, motionscenter og bibliotek. I tilknytning hertil findes et større antal foreninger. Vorbasse Grundejerforening står for afholdelsen af Vorbasse Marked i samarbejde med byens øvrige foreninger.
  • I perioden 2016-2021 gennemfører Billund Kommune i samarbejde med Vorbasse områdefornyelse med fokus på fire indsatsområder; nemlig byens ansigt i form af hovedgade og trafik, byens torve og pladser, byens sammenhænge samt markedsføring og bosætning.
  • Vorbasse er omgivet af skove, plantager og hedeområder. Den åbne bykant med grønne kiler giver mange grunde med direkte tilknytning og udsyn til landskabet. Et større antal stier og markveje forbinder byen med naturområderne. En regional cykelrute forbinder Vorbasse med Hærvejen og Holme Å-stien. Desuden er der udlagt et planlagt stitracé igennem Sønderhede med henblik på at forbinde Vorbasse med Holme Å-stien. I og omkring byen findes fire hjertestier, og i Jægerlund er der etableret shelters.

Klik her for at se grunde i Vorbasse og finde priser ved hjælp af kortløsningen

Læs meget mere om planerne for Vorbasse by i Kommuneplan 2017 - 2029