Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byd på en grund, der er i udbud

Du kan byde på grunde i udbud. Salget sker til den, der byder den højeste pris for grunden.

Indsend købstilbud

Køb af fast ejendom er for de fleste en stor og langsigtet investering. Det kan derfor være en fordel at gennemgå sagen med en rådgiver, inden du afgiver et købstilbud. Du betaler selv udgiften til en rådgiver. 

Ønsker du at byde på en grund, der er i udbud, skal du indsende et købstilbud  

 • Buddet skal lyde på en bestemt kontantpris.
 • Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning. 
 • Du må gerne byde over mindsteprisen, men dit tilbud kan ikke gøres betinget af eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.
 • Tilbuddet afgives på de vilkår, der fremgår af materialet på hjemmesiden.

Afgiv dit købstilbud

Ved afgivelse af bud erklærer du: 

 • at have besigtiget og godkendt grunden,
 • at have læst og accepteret disse principper for salg af parcelhusgrunde samt vilkår for køb, som fremgår af købsaftalen.

Er jeg bundet af mit tilbud? 

 • Dit købstilbud er bindende i tre uger 
 • Tilbuddet bortfalder kun, hvis grunden sælges til anden side, eller hvis du køber en anden grund i samme udstykning.
 • Du har ret til at tilbagekalde dit bud og eventuelt indsende et nyt tilbud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud. Vi skal have modtaget din tilbagekaldelse eller det nye bud inden fristen udløber. 
 • Dit tilbud kommer kun i betragtning, hvis vi har modtaget det inden for fristen oplyst i annoncen. 
 • Har flere budt den samme pris for en grund, kontakter vi jer pr. telefon, og I må indsende et nyt tilbud på grunden inden tre dage. Buddet kan være det samme som i første omgang eller højere. 
 • Du får kun én grund, selvom du har budt på flere. Vi benytter os af den prioritering, du lavede, da du afgav dit tilbud. Har du ikke prioriteret dine bud, foretager vi en prioritering. 

Hvornår kan jeg overtage grunden?

 • Overtagelsesdatoen kan enten være den 1. eller 15. i en given måned 
 • Indsender du et tilbud den 18. i en måned, må du f.eks. regne frem til den 1. i næste måned og op til tre måneder frem
 • Overtagelsesdatoen kan tidligst være det tidspunkt, hvor vi er færdige med en ny udstykning. Bliver byggemodningen forsinket, rykkes overtagelsesdatoen også. 

Hvad hvis jeg er højest bydende?

Billund Kommune åbner og registrerer alle indkomne købstilbud. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

 • Hvis du har indsendt det højeste bud på en grund, har du vundet grunden. Vi kontakter vi dig pr. telefon umiddelbart efter fristen.
 • Vi sender også en bekræftelse til dig via digital post. Når du har modtaget vores bekræftelse er handlen bindende for både dig og os.
 • Din fortrydelsesfrist løber, fra du har fået den skriftlige bekræftelse. 
 • Ca. en måned før overtagelsesdatoen vil du modtage en købsaftale via digital post, som du skal underskrive og sende tilbage til os.  
 • Vi tinglyser ejerskiftet og afslutter handlen.