Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boliggrunde ved Krogagergårdvej i Stederup-Krogager

Hvis du ønsker at komme tæt på landsbylivet, men stadig være tæt på Grindsted, tilbyder Billund Kommune attraktive grunde ved Krogagergårdvej i Stenderup-Krogager.

Ændring af grundstørrelse

Byrådet besluttede den 26. maj 2020 at sammenlægge fire eksisterende byggegrunde på Krogagergårdvej (39, 43, 45 og 49) i Stenderup- Krogager til tre nye større byggegrunde og disse udbydes nu til salg med frist 1. oktober 2020 kl. 12.00. 

Se kortbilag over ændringen til tre grunde

Krogagergårdvej 41, matr. nr. 14al, Stenderup By, Ansager:                    kr.  157.000,00

Krogagergårdvej 39, matr. nr. 14ao, Stenderup By, Ansager:                   kr.  162.000,00

Krogagergårdvej 43, matr. nr. 14an, Stenderup By, Ansager:                   kr.  157.000,00

Se ændringskort

Udbudsvilkår

Grundene sættes til salg i en lukket udbudsrunde. Grunde der ikke bliver solgt i udbudsrunden, sælges som minimum til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet. 

Alle priser er mindstepriser inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Salg sker til højestbydende.

Tilslutninger afregnes direkte med forsyningsselskaberne. 

Ønsker du at købe en grund, skal du indgive købstilbud enten via selvbetjeningløsningen eller ved indsendelse af papirblanket til mailen grundsalg@billund.dk (BEMÆRK: tilbuddet skal indeholde en indscannet underskrift) alternativt kan det sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, og skal være kommunen i hænde senest 1. oktober 2020 kl. 12.00.

Afgiv købstilbud på grunde i udbud - digital selvbetjening

Tilbudsblanket - ved køb af grunde i udbud

Hvad kan jeg bygge?

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 118

Hvad koster grunden?

Klik her for at se grunde i Stenderup-Krogager og finde priser ved hjælp af kortløsningen

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til spildevand.

Køb af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Målebladsoplysninger