Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Møllegrunden

Du har nu muligheden for at opfylde ønsket om at bo centralt i Sdr. Omme. Billund Kommune udbyder 12 længe ventede og attraktive grunde til salg på Møllegrunden klods op og ned af Sdr. Omme Multicenter og skole og det kommende Bytorv i Sigengen. Byrådet har pr. 1. januar 2019 justeret priserne på grundende.

Efterspørgslen efter grunde på Møllegrunden i Sdr. Omme har været stor, og en ny udstykning lige midt i Sdr. Omme med 12 nye parceller er færdigbyggemodnet og sat til salg.

Endelig adresseoversigt - Møllegrunden, Sdr. Omme

Hvad koster grundene?

Byrådet godkendte den 20. september 2016 priserne for de nye grunde. Alle priser er inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

Klik på den enkelte grund på kortet for at se pris og størrelse på den grund, du er interesseret i. Klikker du på vis større kort, får du et detaljeret kort op, som viser oplysninger om nærmeste dagplejer, skoler, børnehaver, dagligvarebutikker og friluftsliv.

I grundprisen er ikke indeholdt tilslutning til vand, el og varme. Beløbet til vand udgør 23.750,00 kr. inkl. moms (2016) og opkræves af forsyningsselskabet. Tilslutning til el udgør 8.781,25 kr. inkl. moms, og opkræves af Billund Kommune sammen med købesummen. 

Beløbet til varme udgør 1.000 kr. inkl. moms (indtil udgangen af 2019) og opkræves af forsyningsselskabet. 

Vi anbefaler, at man tager direkte kontakt til forsyningsselskaberne for at få bekræftet prisen, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. (Husk at tage kontakt i god tid inden overtagelse af grunden.) 

Det anbefales tillige, at du gennemlæser Billund Kommunes standard købsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre. 

Overtagelse af grunden kan normalt ske op til 3 måneder efter, at kommunen har accepteret købstilbuddet. Købstilbuddet betragtes som accepteret, når tilbudsgiver har modtaget en bekræftelse fra Billund Kommune om, at denne accepterer det fremsendte tilbud.

Køb en grund

Hvis du ønsker at købe én af grundene, skal du indgive en tilbudsblanket enten via vores digitale løsning eller ved udfyldelse af vores tilbudsblanket.

Køb af grund udenfor udbudsrunden

Hvad kan jeg bygge?

Udstykningsplanen åbner op for 12 nye parcelhusgrunde centralt i Sdr. Omme.

Oversigtskort over grunde - Sdr. Omme

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 218

Læs mere om at søge byggetilladelse ved Billund Kommune

Yderligere oplysninger

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Måleblad

Geoteknisk rapport

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse