Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Savner du flere ledige byggegrunde i Billund Kommune?

Salget af byggegrunde er stigende i Billund Kommune og interessen er stor. Du kan finde informationer omkring kommende udstykninger på siden her.

I Billund Syd klargøres der til flere byggegrunde

Lokalplanen for et nyt boligområde nord for den eksisterende udstykning på Bænkebideren og Tusindbenet er nu endelig vedtaget. 

Vi forventer at udbud af de nye grunde ligger i marts/april 2020

Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt fortælle yderligere om tidsplanen, ligesom grundene heller ikke er prisfastsat endnu, så det kan vi desværre heller ikke oplyse nærmere om.
Udbuddet vil blive annonceret her på hjemmesiden og i pressen. 

 

Boliger
Boligområdet nord for Møllevej er et boligområde, der på sigt vil komme til at være en fin blanding af parcelhuse og tæt-lav boliger. Der er tre boliglommer med store og reelle byggegrunde, som omkranser en grøn fælled, som fungerer som regnvandshåndtering og som opholdsareal for lommens beboere. Parcelhusgrundende udbydes som individuelle byggegrunde, mens en storparcel udbydes som projektgrund til tæt-lav boligbebyggelse.

Der er tale om 21. parceller på Sommerfuglen fordelt på to boliglommer 
9 parceller på boliglommen Mariehønen
En projektgrund på 17.312 m2 til  tæt-lav bebyggelse på Mariehønen

Nærområdet
Centralt i området ligger et grønt areal med gamle træer, som har været have til den tidligere gård på Ankelbovej. Det grønne område er tilgængeligt med stier, og her kan børnene gå på opdagelse.
Nord for boligområdet løber Sønderkær Bæk med et engstrøg, der adskiller boligområdet med sportsbanerne og Billund Varmeværk. Langs med Sønderkær Bæk løber en sti, som forbinder med andre grønne områder.
Skolen ligger lige på den anden side af et stort grønt område med sportsbaner, og det er muligt at cykle i skole uden at krydse en eneste vej. Der er gode stiforbindeler rundt i området og som forbinder til Billund bymidte.

Byggemodning
Administrationen har arbejdet på at byggemodne og klargøre den nye udstykning. Selve anlægsarbejdet forventes opstartet i uge 39, 2019, mens det forventes afsluttet i uge 19, 2020. Der er stadig en forhåbning om, at grundene er salgsklare medio 2020. Processen kan dog forlænges ved uforudsete forhold. 

Det nye boligområde er en del af Børnenes Kvarter, og i lighed med tidligere navngives de to adkomstveje efter insekter, som børn kender til og som kan findes i boligområdets grønne arealer.

De nye vejnavne er:
Mariehønen
Sommerfuglen

Se oversigt over lokalplansområde

Se lokalplan 295 for det nye boligområde nord for Møllevej

Se adresseoversigt for de nye grunde

Se måleblad for for de nye grunde - du kan se grundstørrelser og placering

I forbindelse med de indledende arkæologiske udgravninger af området, er der gjort oldtidsfund fra vikingetiden. Det betyder, at museet skal foretage yderligere udgravninger i området. Det område, der skal undersøges nærmere, omfatter ikke den del af lokalplanen, som indeholder bebyggelse, hvorfor Billund Kommune forventer, at tidsplanen for, hvornår der kan udbydes flere byggegrunde i Billund (ultimo 2019/Primo), kan fastholdes. 

Du kan se en oversigt over lokalplanområdet og det område, som er frigivet af museet her

Ønsker du besked, når der er nyt i en udstykning, kan du kontakte kommunen og blive skrevet op på en interesseliste.