Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Savner du flere ledige byggegrunde i Billund Kommune?

Salget af byggegrunde er stigende i Billund Kommune og interessen er stor. Du kan finde informationer omkring kommende udstykninger på siden her.

Flere grunde på vej på Morsbøl Søvej i Grindsted

Vi er blevet opmærksomme på, at det i en annonce fremgår, at de nye byggegrunde er på Morsbølvej. Det er desværre en fejl. Det er på Morsbøl Søvej, der laves endnu en boliglomme med 20 nye byggegrunde.

Den overordnede intention er fortsat at byudvikle mod vest, men på grund af stor efterspørgsel af byggegrunde i Grindsted gennem de seneste år, har Byrådet den 10. oktober 2017 frigivet en anlægsbevilling til igangsættelse af byggemodning af endnu en boliglomme ved Morsbøl Søvej (mod syd).

Billund Kommune forsøger at imødekomme markedsønsker til større boliggrunde, hvorfor udstykningen kommer til at bestå af 20 nye parcelhusgrunde frem for de oprindelig tænkt 23 grunde.  

Byggemodningen er godt i gang, og forventes færdig i løbet af oktober 2018. Forvaltningen går inden længe i gang med prisfastsættelse af grundene.

Grundene forventes salgsklare til udbud ultimo 2018.

Se udstykningsplan her

Se i øvrigt den nye helhedsplan for Morsbøl Søpark, som er godkendt i Byrådet den 19. juni 2018

Også i Billund Syd klargøres der til flere byggegrunde

Planafdelingen arbejder i øjeblikket på en ny lokalplan for et nyt boligområde nord for den eksisterende udstykning på Bænkebideren og Tusindbenet. 
Lokalplanen forventes politisk godkendt i august/september 2018, hvorefter byggemodningsarbejdet kan påbegyndes. 

Der er således udsigt til flere salgsklare grunde i Billund Syd i 2019.

Se oversigt over lokalplansområde her

Ønsker du besked, når der er nyt i en udstykning, kan du kontakte kommunen og blive skrevet op på en interesseliste.