Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Savner du flere ledige byggegrunde i Billund Kommune?

Salget af byggegrunde er stigende i Billund Kommune og interessen er stor. Du kan finde informationer omkring kommende udstykninger på siden her.

I Billund Syd klargøres der til flere byggegrunde

Lokalplanen for et nyt boligområde nord for den eksisterende udstykning på Bænkebideren og Tusindbenet er nu endelig vedtaget. 
Forventeligt starter arbejdet med at byggemodne området op i april 2019, så der er udsigt til flere salgsklare grunde i Billund Syd ultimo 2019.
Der arbejdes på, at 3 af underområderne i delområde C byggemodnes til parcelhusområde og to underområder byggemodnes til projektgrunde, som kan bebygges med rækkehuse, dobbelthus, klyngehuse m.v.

Det nye boligområde er en del af Børnenes Kvarter, og i lighed med tidligere navngives de to adkomstveje efter insekter, som børn kender til og som kan findes i boligområdets grønne arealer.

De nye vejnavne er:
Mariehønen
Sommerfuglen

Se oversigt over lokalplansområde

Se lokalplan 295 for det nye boligområde nord for Møllevej

Se illustrationsskitse med vejnavne for lokalplan 295

I forbindelse med de indledende arkæologiske udgravninger af området, er der gjort oldtidsfund fra vikingetiden. Det betyder, at museet skal foretage yderligere udgravninger i området. Det område, der skal undersøges nærmere, omfatter ikke den del af lokalplanen, som indeholder bebyggelse, hvorfor Billund Kommune forventer, at tidsplanen for, hvornår der kan udbydes flere byggegrunde i Billund (ultimo 2019), kan fastholdes. 

Du kan se en oversigt over lokalplanområdet og det område, som er frigivet af museet her

Ønsker du besked, når der er nyt i en udstykning, kan du kontakte kommunen og blive skrevet op på en interesseliste.