Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Færdiggørelse af vejanlæg

Her finder du retningslinjer for færdiggørelse af vejanlæg i forbindelse med kommunale byggemodninger i boligområder.

Kommuneveje

Følgende kriterier vil indgå i vurderingen af tidspunktet for færdiggørelse af vejanlæg ved boligveje i kommunale udstykninger, hvor vejene har status som kommuneveje:

  • Færdiggørelsesarbejdet udføres når mindst 75% af grundene er bebygget.
  • Hvis 75 % af grundene ikke er bebygget indenfor en 5 års periode, vurderer Teknik- og Miljøudvalget senest 5 år efter den første grund er bebygget, hvorvidt færdiggørelsesarbejdet igangsættes.

Private fællesveje

Følgende kriterier vil indgå i vurderingen af tidspunktet for færdiggørelse af vejanlæg ved boligveje i kommunale udstykninger, hvor vejene har status som private fællesveje:

  • Hvis 75 % af grundene er bebygget og grundejerforening er dannet, kan grundejerforeningen fremsende en ansøgning om udførelse af færdiggørelsesarbejdet.
  • Når mindst 75 % af grundene er bebygget og grundejerforening er dannet, udføres færdiggørelsesarbejdet uden konkret ansøgning fra grundejerforening.
  • Hvis 75 % af grundene ikke er bebygget indenfor en 5 års periode, vurderer Teknik- og Miljøudvalget senest 5 år efter den første grund er bebygget, hvorvidt færdiggørelsesarbejdet igangsættes.
  • Grønne arealer inden for grundejerforeningens område reguleres når grundejerforeningen anmoder om det. Arbejdet omfatter kun regulering og græssåning af arealet. Grundejerforeningen overtager herefter vedligehold og ansvar for evt. yderligere indretning af arealet.
  • Efter færdiggørelse af vejanlægget overgår vejene til grundejerforeningen, som herefter overtager det drifts- og vedligeholdelsesmæssige ansvar for vejen belægning og udstyr.
  • Billund Kommune er uden ansvar for evt. retablering af evt. skader der efterfølgende påføres vejanlægget, der måtte komme i forbindelse med efterfølgende byggeri. Dette ansvar påhviler bygherren for det byggeri som skaden kan henføres til.

Teknik- og Miljøudvalget, aug. 2010.