Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boliggrunde ved Morsbølvej (2.etape)

16 nye parcelhusgrunde Morsbølvej nær Engsøen i Grindsted sælges nu. Grundene ligger i forlængelse af de nuværende boliglommer på Morsbølvej og er særdeles attraktive, fordi udstykningen bygger vestpå ad Morsbølvej. Grundenes beliggenhed er således tæt på Engsøern.

Hvad kan jeg bygge?

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 140

I forhold til bestemmelserne i den gældende lokalplan har Billund Kommune åbnet op for, at der på bygningssider kan anvendes naturskifer, som giver samme helhedsindtryk som blank tegl. For spørgsmål angående dette kontakt venligst planafdelingen. 

Hvad koster grunden?

Byrådet godkendte den 17. maj 2016 priserne for de 16 nye grunde.

Klik her for at se grunde i Grindsted og finde priser ved hjælp af kortløsningen

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til spildevand. 

Det anbefales tillige, at du/I gennemlæser Billund Kommunes standard købsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre. 

I grundprisen er ikke indeholdt tilslutning til el. Beløbet udgør 17.125 kr. (inkl. moms). Beløbet afregnes med kommunen ved overtagelse af grunden. 

Herudover skal der påregnes 15.578,50 kr. (2016) i vandtilslutning, som afregnes direkte med GEV.
I forhold til varmetilslutning anbefales, at der tages kontakt til GEV, da tilslutningsprisen er individuel baseret på m2. GEV har oplyst, at varmetilslutning for et hus på 180 m2 udgør ca. 46.000 kr. (2016). 

Vi anbefaler, at man tager direkte kontakt til forsyningsselskaberne for at få bekræftet prisen, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. (Husk at tage kontakt i god tid inden overtagelse af grunden.)

Overtagelse af grunden kan normalt ske op til 3 måneder efter at kommunen har accepteret købstilbuddet. Grundene er pr. 1. oktober 2017 færdigbyggemodnet. 

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Vi vil løbende opdaterer med nye, relevante oplysninger. 

Ifølge lokalplanen er der pligt til at oprette grundejerforening i udstykningen.

Her kan du læse mere omkring grundejerforeningens pligter.

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Udstykningen vil blive forsynet med fiber fra SE (Syd Energi) 
Udstykningen vil ikke blive forsynet med ledninger fra TDC. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at få fastnettelefon via TDC. 

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Måleblad

Geoteknisk rapport

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse

Boreprøver i ovenstående geotermiske rapport er alene udført i den kommende vej. Der kan gives tilladelse til at få foretaget jordbundsundersøgelse og det anbefales, at køber får lavet denne for den enkelte grund, hvor huset påtænkes opført, da undergrunden kan variere. Omkostninger til jordbundsundersøgelser er Billund Kommune uvedkommende. 

Se den nye helhedsplan for Morsbøl Søpark i Grindsted.

Udvikling af området vest for lokalplan 140, Grindsted.

Byrådet har den 19. juni 2018 godkendt en ny helhedsplan for Morsbøl Søpark, hvor der sættes fokus på klyngefællesskaber midt i naturen.

Morsbøl Søpark bliver et mangfoldigt boligområde midt i naturen, hvor fællesskaber på tværs af området skaber livskvalitet for en bred gruppe af borgere. Der er plads til forskellige familietyper og boformer.