Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boliggrunde ved Morsbøl Søvej

Billund Kommune udbyder attraktive parcelhusgrunde til salg i Grindsted ved Morsbøl Søvej, syd for Grindsted Engsø. Grundene på Morsbøl Søvej ligger ud til bare marker, så får hurtigt følelsen af at være både en del af by- og friluftslivet.

Hvad kan jeg bygge?

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 140

Hvad koster grunden?

Klik her for at se grunde i Grindsted og finde priser ved hjælp af kortløsningen

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til spildevand. 

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Ifølge lokalplanen er der pligt til at oprette grundejerforening i udstykningen.

Her kan du læse mere omkring grundejerforeningens pligter.

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

 Måleblad

Geoteknisk rapport

Boreprøver i ovenstående geotermiske rapport er alene udført i den kommende vej. Der kan gives tilladelse til at få foretaget jordbundsundersøgelse og det anbefales, at køber får lavet denne for den enkelte grund, hvor huset påtænkes opført, da undergrunden kan variere. Omkostninger til jordbundsundersøgelser er Billund Kommune uvedkommende.

Se den nye helhedsplan for Morsbøl Søpark i Grindsted.

Udvikling af området vest for lokalplan 140, Grindsted.

Byrådet har den 19. juni 2018 godkendt en ny helhedsplan for Morsbøl Søpark, hvor der sættes fokus på klyngefællesskaber midt i naturen.

Morsbøl Søpark bliver et mangfoldigt boligområde midt i naturen, hvor fællesskaber på tværs af området skaber livskvalitet for en bred gruppe af borgere. Der er plads til forskellige familietyper og boformer.