Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boliggrunde ved Morsbøl Søvej

Billund Kommune udbyder attraktive parcelhusgrunde til salg i Grindsted. Grundene ligger ved Morsbøl Søvej, syd for Grindsted Engsø.

Hvad kan jeg bygge?

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 140

Hvad koster grunden?

Du finder prisen på den enkelte grund ved at klikke på grunden i kortet. Alle priser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til spildevand.

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

 Måleblad

Geotermisk rapport

Byudvikling syd for Grindsted Engsø

Udvikling af området vest for lokalplan 140, Grindsted.

Plan er ved at udarbejde et plangrundlag for området vest for lokalplan 140. Den nuværende helhedsplan for Morsbøl Søpark skal revideres, og Plan arbejder på placering og udformning af nye boligområder syd for Grindsted Engsø. Det grønne område med Hedebakken kan forventes at blive anvendt som boligområde, og ikke et grønt område som helhedsplanen antyder.

Umiddelbart vest for de nye byggegrunde på Morsbølvej, kan forventes etablering af offentlig sti, og en afstand på 20 meter til nærmeste bebyggelse.