Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Flere spændende byggegrunde på Morsbøl Søvej

Billund Kommune udbyder endnu en attraktiv boliglomme med 20 nye spændende byggegrunde til salg i Grindsted ved Morsbøl Søvej, syd for Grindsted Engsø. Den nye boliglomme ligger syd for de seneste to boliglommer, tæt på natur og friluftsliv.

Hvad koster grunden?

Byrådet godkendte den 7. november 2018 priserne for de 20 nye grunde. Alle priser er inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

Klik på den enkelte grund på kortet for at se pris og størrelse på den grund, du er interesseret i. Klikker du på vis større kort, får du et detaljeret kort op, som viser oplysninger om nærmeste dagplejer, skoler, børnehaver, dagligvarebutikker og friluftsliv.

I grundprisen er ikke indeholdt tilslutning til el. Beløbet udgør 17.375 kr. (inkl. moms). Beløbet afregnes med kommunen ved overtagelse af grunden. 

Herudover skal der påregnes 15.787,50 kr. (2018) i vandtilslutning, som afregnes direkte med GEV.

Fjernvarmeforsyningen i seneste udstykning er udlagt med fremtidens fjernvarmesystem, balanceret fjernvarme, som er tilpasset nutidens lavenergihuse. Der skal i forbindelse med opførelse af boligen sikres plads til et installationsskab. Hele anlægget fylder ikke mere end et køleskab. Tag kontakt til GEV for yderligere oplysninger og evt. pris.

I forhold til varmetilslutning anbefales, at der tages direkte kontakt til GEV, da tilslutningsprisen er individuel baseret på m2.  

Vi anbefaler desuden, at man tager direkte kontakt til forsyningsselskaberne for at få bekræftet priser, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. (Husk at tage kontakt i god tid inden overtagelse af grunden.)

Det anbefales tillige, at du/I gennemlæser Billund Kommunes standard købsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre. 

Overtagelse af grunden kan normalt ske op til 3 måneder efter at kommunen har accepteret købstilbuddet. Grundene er pr. 1. oktober 2018 færdigbyggemodnet. 

Køb en grund

Hvis du ønsker at købe én af grundene, skal du indgive en tilbudsblanket enten via vores digitale løsning eller ved udfyldelse af vores tilbudsblanket.

Køb af grund udenfor udbudsrunden

Hvad kan jeg bygge?

Udstykningsplanen åbner op for en boliglomme med 10 parceller nord for boligvejen, og 10 parceller syd for boligvejen med direkte udsigt over natur og marker.  

Se udstykningsplan her

Se i øvrigt den nye helhedsplan for Morsbøl Søpark, som er godkendt i Byrådet den 19. juni 2018

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. For carporte, garager og udhuse gælder, at disse kan opføres med en større højde end fastsat i bygningsreglementet.  

Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 140

Læs mere om at søge byggetilladelse ved Billund Kommune

Yderligere oplysninger

Ifølge lokalplanen er der pligt til at oprette grundejerforening i udstykningen.

Kantsten og parkeringsspor etableres først, når 75 % af grundene er solgte. Indtil da ligger en bræmme i grus mellem asfalt og rabat.

Her kan du læse mere omkring grundejerforeningens pligter.

Der er tilslutningspligt fra følgende:

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Udstykningen vil blive forsynet med fiber fra SE (Syd Energi)
Udstykningen vil ikke blive forsynet med ledninger fra TDC. Det betyder, at der ikke er mulighed for at få fastnettelefon via TDC.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

 Måleblad

Geoteknisk rapport

Ledningsplan

Normaltværsnit i vej

Koteplan i skel

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse

Boreprøver i ovenstående geotermiske rapport er alene udført i den kommende vej. Der kan gives tilladelse til at få foretaget jordbundsundersøgelse og det anbefales, at køber får lavet denne for den enkelte grund, hvor huset påtænkes opført, da undergrunden kan variere. Omkostninger til jordbundsundersøgelser er Billund Kommune uvedkommende.