Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boliggrund Amtsvejen 40, Filskov

Hvis du ønsker at bo centralt i Filskov, tilbyder Billund Kommune lige nu en boliggrund beliggende Amtsvejen 40, Filskov.

Grunden

Grunden er beliggende Amtsvejen 40, Filskov, 7200 Grindsted og er dermed centralt placeret ud til hovedgaden i byen. Grunden er på samlet 670 m2 og består af matrikel nr. 6ao, Filskov By, Filskov.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 51 for Grindsted Kommune omfattende Filskov By. 

Lokalplan nr. 51 for Grindsted Kommune

Mindstepris

Grunden udbydes til en mindstepris på 150.000 kr. inklusiv moms. I købesummen er indeholdt tilslutning til vand og el.

Tilslutningsafgifter til kollektiv varmeforsyning afholdes af køber direkte til forsyningsselskaberne. Der henvises til forsyningsselskaberne for oplysning om takster, leveringsbetingelser samt betalingsbetingelser.

Køb af grunden

Hvis du ønsker at byde på grunden skal du indgive købstilbud via den digitale selvbetjeningsløsning

Køb af grund udenfor udbudsrunden

Mere om grunden

Der er tale om en ubebygget grund. Billund Kommune har købt ejendommen med henblik på nedrivning af bebyggelsen. Grunden er nu klar til salg. 

Købsbetingelser

I forbindelse med salget gælder en byggepligt, hvorefter der senest 2 år fra overtagelsesdatoen skal være opført lukket bygning på grunden. Såfremt byggepligten ikke overholdes har kommunen ret til at tilbagekøbe grunden jf. bestemmelser i købsaftalen. Byggepligten kan dog opfyldes ved sammenlægning med en tilgrænsende ejendom med eksisterende bebyggelse. 

Omkostninger til tinglysning betales med halvdelen af henholdsvis køber og sælger.

Der henvises i øvrigt til principper for salg af parcelhusgrunde.

Der henvises herudover til købsaftale for nærmere information om vilkår i forbindelse med handlen.