Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boligområde Tinsoldaten og Hønseringen - 2. etape Billund Syd

Parcelhusgrunde i det nye spændende børnevenlige kvarter i Billund Syd lige bag Billund Skolen. Udstykningen er næsten færdigudbygget, så rammerne for godt naboskab er lagt.

Tæt på: Det nye boligområde ligger tæt på bycentrum, tæt på dagpasning, skole og idrætsfaciliteter.

By i børnehøjde: 800 børn har været med til at komme med idéer til lokalplanen for det nye område.

Tryghed: Mindre boligveje og stisystemer.

Indflydelse: Området udvikles løbende med mulighed for indflydelse til børn og voksne.

Navngivning af det nye område følger principperne for Snurretoppen. En vigtig faktor i forbindelse med navngivningen har været, at børn kan identificere sig med navnene og at det er navne, der kan tegnes på et vejskilt.

De to nye boligområder i udstykningen har derfor fået følgende navne:

  • Tinsoldaten
  • Hønseringen

Kort over lokalplan 273 og 273 med vejnavne

Oversigt - husnummer Tinsoldaten

Oversigt - husnummer Hønseringen

Hvad kan jeg bygge?

Udstykningsplanen åbner op for 29 nye parcelhusgrunde syd for udstykningen Snurretoppen, Billund, som blev sat til salg i november 2014.

Se udstykningsplan

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan 275

Hvad koster grundene?

Byrådet godkendte den 22. september 2015 priserne for de nye grunde. 

Klik her for at se grunde i Billund og finde priser ved hjælp af kortløsningen

Alle priser er inkl. moms og tilslutning til spildevand. 

Det anbefales tillige, at du gennemlæser Billund Kommunes standard købsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre. 

I grundprisen er ikke indeholdt tilslutning til vand. Beløbet udgør kr. 20.535 kr. (inkl. moms). Tilslutning til el udgør 17.187,50 (inkl. moms). Begge beløb afregnes med kommunen ved overtagelse. 

Herudover skal der påregnes 25.650 kr. i varmetilslutning, som afregnes direkte med Billund Varmeværk.

Overtagelse af grunden kan normalt ske op til 3 måneder efter at kommunen har accepteret købstilbuddet. 

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Vi vil løbende opdaterer med nye, relevante oplysninger. 

Ifølge lokalplanen er der pligt til at oprette grundejerforening i udstykningen.

Her kan du læse mere omkring grundejerforeningens pligter.

Der er tilslutningspligt til følgende:

Vand - Billund Vand
Varme - Billund Varmeværk
El - Syd Energi
Spildevand - Billund Vand
Renovation - Billund Kommune

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen.

Udstykningen vil blive forsynet med fiber fra SE (Syd Energi) 
Udstykningen vil ikke blive forsynet med ledninger fra TDC. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at få fastnettelefon via TDC. 

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Målebladsoplysninger

Jordbundsundersøgelse

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse

Koteplan Hønseringen

Koteplan Tinsoldaten