Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Boliggrunde på Snurretoppen i Billund Syd

Tæt på: Det nye boligområde ligger tæt på bycentrum, tæt på dagpasning, skole og idrætsfaciliteter.

By i børnehøjde: 800 børn har været med til at komme med idéer til lokalplanen for det nye område.

Tryghed: Mindre boligveje og stisystemer.

Indflydelse: Området udvikles løbende med mulighed for indflydelse til børn og voksne.

Hvad kan jeg bygge?

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Undersøg desuden den gældende lokalplan for området.

Lokalplan nr. 273

Hvad koster grundene?

Du finder prisen på den enkelte grund ved at klikke på grunden i kortet. Alle priser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til spildevand.

Mindstepriser med mere fremgår af informationerne på kortet. I prisen er ikke indeholdt tilslutning til vand. Beløbet udgør kr. 20.518,75 (inkl. moms). Tilslutning til el udgør 17.187,50 (inkl. moms). Begge beløb afregnes med kommunen ved overtagelse.

Salgsplan

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Der er tilslutningspligt til følgende:

Der gøres opmærksom på, at der er tilslutningspligt til el fra Syd Energi, men at Energi Nord har vundet udbud om forsyning af el.

Det er således Energi Nord, der vil opkræve for forbrug af el, medmindre kunden aktiv fravælger dette. Det er derfor vigtigt, at du kontakter både Syd Energi (tlf. 70 11 50 10) og Energi Nord (70 15 16 70) og melder ejerskifte, hvis du køber en grund i denne udstykning.

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Måleblad

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse

Principtværsnit for boligvej

Jordbundsundersøgelse