Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger i Varde og Billund Kommune (boligforeninger), hvor Varde Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

Beboerklagenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer

Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne. Lejere og udlejere kan indbringe forskellige sagstyper som eksempelvis:

  • tilbagebetaling af depositum
  • brud på husorden
  • brud på forbrugsregnskaber vedrørende varme og vand

Beboerklagenævnet træffer ikke afgørelse om lejens størrelse.

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er en klageinstans og ikke et rådgivningsorgan, det er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning. Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Sådan får du en sag for nævnet

Fra 1. marts 2017 skal sagen indbringes online gennem selvbetjeningsløsningen EG On Klagenævn.

Hvis ejendommen er beliggende i Billund Kommune, kan du bruge disse links med dit NemID:

Som lejer kan du klage her og betale sagsgebyr inde i selvbetjeningsløsningen

Som udlejer kan du klage her

Sagsgebyret (gælder kun for udlejer) skal overføres til Varde Kommune på bankkonto 4394   4787 152 643. Husk en sigende tekst.

Hele forløbet foregår digitalt, og du kan undervejs vedhæfte alt den nødvendige dokumentation og komme med forklarende tekster, så sagsbehandleren får det fulde overblik. Sørg for at have diverse relevante dokumenter liggende som digitale filer, da de skal uploades undervejs i forløbet.

Såfremt du ikke kan tilgå selvbetjeningsløsningen, kan du møde op i den lokale Borgerservice, så kan de hjælpe dig, husk blot NemID, lejekontrakt og kopi af alle relevante dokumenter i sagen.

Hvis du ikke kan tilgå nogle af delene, så kontakt Beboerklagenævnets sekretariat på 79 94 68 00. Hvis du har brug for at eftersende bilag m.v. så er adressen:

Varde Kommune

Beboerklagenævnet

Frisvadvej 35

6800 Varde

I 2022 er gebyret for at få en sag behandlet i Beboerklagenævnet 149 kr. 

Sagsgebyret reguleres én gang om året i januar måned.