Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Holdgårdsstenen i Sønder Omme

Den store mindesten er kommet frem i lyset og får en fin informationstavle.

Et samarbejde mellem Sdr. Omme Borger og Erhverv og Borger Idékassen har fået Holdgårdsstenen i Sønder Omme frem i lyset. Holdgårdstenen på Grindsted Landevej var godt skjult af busk og krat, men nu er beplantningen omkring den store sten fjernet og der bliver snart nedlagt flotte stenplader, i trappeform, i stedet for. Derudover bliver der snart placeret en informationstavle, der fortæller lidt om historien bag Holdgaard. 

Stien der fører fra den store sten og videre ind i Holdgårdsanlægget er også blevet renoveret og bedre sikret imod den forhøjede vandstand. Der er blevet nedlagt et drænrør og der er blevet udlagt fint nyt stenmel. Derudover er der placeret en bræmme af jord og sten, for at holde vandet lidt på afstand, fra stien. Det sidste arbejde på den nye fine sti finder sted netop nu. 

Hele området er blevet åbent og indbydende!

Stien videre ind i anlægget 

 

Lidt om Holdgårdsstenen:

Den store Holdgårdssten i Sønder Omme blev rejst i 1939 til minde for politikeren Jens Holdgaard. Jens Holdgaard var talsmand for et interessefællesskab og samarbejde med gårdmændende for dengang var der stor forskel på at være husmand og gårdman. Han var med til at markere et skift i husmandsbevægelsen og fik bl.a. indført kornkontrol og støtteordninger omkring smør-, kød- og svineproduktion.