Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Eksempler på projekter der kan få støtte

En lang række forskellige projekter kan få støtte fra Borger Idékassen. Herunder kan du se et par eksempler:

Faciliteter, der giver bedre mulighed for aktiviteter i naturen eller i de grønne områder i byerne:

Shelters, naturfitness, legeredskaber, 'Tarzanbaner', gynger, primitive overnatningspladser/frie teltpladser, opholdsfaciliteter og lignende.

Bål

 

Forbedret adgang til naturen og adgang til naturen for nye målgrupper:

Afmærkning af stiruter, ridespor, mountainbike baner, handicapvenlige ruter og lignende.

 

Tiltag i parker og grønne områder i byerne:

Bænke, bord/bænke-sæt, frugttræer, prydtræer og buske, insektbeplantning (f.eks. sommerfuglebuske), 'urban gardening', flagstænger, højbede og lignende.

 

Naturpleje:

Høslet (med maskine eller le), hegning, afbrænding af hede, rydning af buske eller træer, oprykning af rødder, forbedring af små naturtyper f.eks. vandhuller, bekæmpelse af problemarter som gyvel, rynket rose (hyben), kæmpebjørneklo og japansk pileurt. 

 Le Borger Idékassen

Eksempler på projekter der ikke kan modtage støtte:

Veje og cykelstier til overvejende trafikale formål, projekter uden offentlig adgang, etablering af nye søer, projekter med kommercielle formål, plantning af skov eller læhegn. 

Borger Idékassen er lige lanceret, så vi har endnu ikke nogen konkrete projekter at henvise til.
Derfor er eksemplerne på denne side tænkt som inspiration til mulighederne. 

HUSK, at du/I selv skal være tovholder på projektet og som udgangspunkt selv skal varetage vedligeholdelsen, når projektet er afsluttet – efter nærmere aftale med os.