Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ungeafdelingen

Billund Kommunes Ungeafdeling tilbyder sammenhængende indsatser på tværs af uddannelses- beskæftigelses- og socialområdet for de 15 til 30 årige.

Ungeafdelingens arbejdsområder

Ungeafdelingen koordinerer den samlede ungeindsats i Billund Kommune. Afdelingen har til formål at sikre, at alle unge under 30 år har en koordineret plan, der retter sig mod uddannelse og beskæftigelse.

Indsatserne vedrører en bred gruppe af unge og Afdelingen omfatter såvel vejlednings- og rådgivningsfunktioner som opsøgende indsatser, midlertidige foranstaltninger efter serviceloven og indsatser efter beskæftigelsesloven. Dele af indsatserne omfatter alle unge i aldersgruppen, mens andre særligt retter sig mod unge, der ikke er parate til at påbegynde en uddannelse eller varetage et ordinært job.

Vi tilbyder:

  • UU Vejledning
  • Opsøgende indsatser og Sociale Viceværtsfunktioner
  • Jobkonsultation og virksomhedspraktikker
  • Særlige indsatser til Unge efter Integrationsloven
  • Rådgivning og vejledning efter Serviceloven og Beskæftigelsesloven
  • Foranstaltninger til unge på baggrund af en ungefaglig undersøgelse