Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Underretning

Underretninger er udtryk for omsorg. Både som fagperson og privatperson skal man underrette kommunen, når man er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Underretning fra privatpersoner

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, eksempelvis børn der udsættes for vold og seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt.

Kan jeg være anonym?

Som privatperson (familie, nabo osv.) kan du godt underrette anonymt.
Det kan du gøre ved enten ved at skrive et brev uden oplysning om afsender eller ved at sende en mail til Familieafdelingen med skjult afsenderadresse (familie@billund.dk). Du kan også ringe til Familieafdelingen og undlade at oplyse dit navn.

Den skærpede underretningspligt for offentligt ansatte

Som fagperson har du skærpet underretningspligt, når et barn viser tegn på mistrivsel. Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis der blot er en formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Underretningspligten går forud for tavshedspligten. Hensynet til barnet skal altid komme i første række.

Ansatte i Billund Kommune skal underrette via mail til Familieafdelingen familie@billund.dk (sikker mail) eller ved at bruge linket nederst på siden: Underretningsskema til fagpersoner.

Hvad sker der, når jeg har underrettet?

Når du har underrettet Familieafdelingen, vil du modtage en kvittering indenfor 6 hverdage. 

Familieafdelingen vil derefter indkalde familien (og evt. den der har underrettet) til et møde, hvor underretningen drøftes. For at kunne vurdere underretningen, har en af Familieafdelingens socialrådgivere ofte også en samtale med barnet.

Hvis Familieafdelingen vurderer, at barnet trænger til særlig støtte, laves en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal afdække barnets behov og udvikling samt forældrenes muligheder for at imødekomme barnets behov.

Når undersøgelsen er færdig, tages der stilling til, om der er grundlag for at tilbyde støtte til barnet eller familien.

Akutte tilfælde

Akutte tilfælde forekommer sjældent, men hvis du pludselig har en viden om eller en stærk formodning om, at et barn har været udsat for mishandling, seksuelle overgreb eller andre strafbare forhold, skal du straks kontakte Familieafdelingen.

Udenfor Familieafdelingens åbningstid kontaktes den sociale bagvagt ved at ringe til politiet på tlf. 114.