Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Underretning

Underretninger er udtryk for omsorg. Både som fagperson og privatperson skal man underrette kommunen, når man er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Underretning fra privatpersoner

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, eksempelvis børn der udsættes for vold og seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt.

Kan jeg være anonym?

Som privatperson (familie, nabo osv.) kan du både underrette anonymt og ikke-anonymt. Det kan du gøre ved enten at benytte vores selvbetjeningsforløb for anonyme eller ikke-anonyme underretninger, som du finder et links til herunder. Du kan også ringe til Unge og Familie på 79727609.

Send en anonym underretning til Familieafdelingen

Send en ikke-anonym underretning til Familieafdelingen

Den skærpede underretningspligt for offentligt ansatte

Som fagperson har du skærpet underretningspligt, når et barn viser tegn på mistrivsel. Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis der blot er en formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Underretningspligten går forud for tavshedspligten. Hensynet til barnet skal altid komme i første række.

Ansatte i Billund Kommune skal underrette via det ikke-anonyme selvbetjeningsforløb, som du finder et link til herunder.

Send en underretning til Familieafdelingen - for fagprofessionelle

Hvad sker der, når jeg har underrettet?

Når du har underrettet Unge og Familie, vil du modtage en kvittering indenfor 6 hverdage. 

Unge og Familie vil derefter indkalde familien (og evt. den der har underrettet) til et møde, hvor underretningen drøftes. For at kunne vurdere underretningen, har en af socialrådgivere ofte også en samtale med barnet.

Hvis Unge og Familie vurderer, at barnet trænger til særlig støtte, laves en børnefaglig/ungefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal afdække barnets/den unges behov og udvikling samt forældrenes muligheder for at imødekomme barnet/den unges  behov.

Når undersøgelsen er færdig, tages der stilling til, om der er grundlag for at tilbyde støtte til barnet eller familien.

Akutte tilfælde

Akutte tilfælde forekommer sjældent, men hvis du pludselig har en viden om eller en stærk formodning om, at et barn har været udsat for mishandling, seksuelle overgreb eller andre strafbare forhold, skal du straks kontakte Familieafdelingen.

Uden for Familieafdelingens åbningstid kontaktes den sociale bagvagt ved at ringe til politiet på tlf. 114.

Se endvidere Billund Kommunes beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge.