Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Plejefamilier

Plejefamilien kan med familielivet som vigtigste redskab bidrage med nærhed, trygge rammer, omsorg og støtte til et eller flere børn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos deres familie.

Hvad vil det sige at være plejefamilie?

Plejefamilier har et eller flere børn i fuldtidspleje. 

Det er ikke et traditionelt arbejde som lønmodtager, men det kræver engagement på fuld tid.

Barnet eller børnene har folkeregisteradresse hos plejefamilien, bor der fast hele året og har både sit hverdagsliv og ferier der. Barnet ser som oftest også sine forældre, der fortsat har forældremyndigheden.

Plejefamilien skal være en del af alle de aktiviteter og mennesker, der er i barnets liv, men samtidig skal den acceptere, at plejeforholdet både kan ophøre, måske endda ende brat, og modsat at barnet kan blive boende hos plejefamilien resten af sin barndom og i sin ungdom.

Det er en stor opgave at blive plejefamilie, men det kan også være en stor gave at give et barn tryghed og betydningsfulde relationer i en familie. 

Hvad skal man overveje, inden man søger om at blive plejefamilie?

At blive plejefamilie er en stor beslutning. Livet som plejefamilie involverer hele familien og vil ændre dagligdagen og familielivet.

Plejebarnet skal være et ligeværdigt medlem af familien, og der kan opstå jalousi og andre konflikter mellem familiens egne børn og plejebarnet.

Familiens egne værdier og normer kan komme på prøve, hvis barnet kommer fra et miljø med helt andre værdier og normer. Måske handler barnets forældre ikke altid, som plejeforældrene synes, er bedst for barnet.

At være plejefamilie er en 24 timers opgave, og ens hjem vil ikke kun være en privat bolig men også en arbejdsplads, hvor forskellige samarbejdspartnere skal have deres gang.

Alle plejefamilier modtager supervision og vejledning.

Barnets samvær med sin biologiske familie

Barnet har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med familie og netværk i den periode, det er anbragt uden for hjemmet.
På samme måde har forældre krav på samvær med deres anbragte barn.

Det er kommunen, der skal sørge for, at forbindelsen holdes ved lige. Kommunen kan træffe afgørelse om, hvordan og hvor ofte barn og biologiske forældre, søskende og andre dele af barnets eller den unges netværk skal se hinanden.

Hvordan bliver man plejefamilie?

For at blive plejefamilie skal du godkendes og have en plejetilladelse.

Der er ingen generelle krav om, hvad man skal kunne som plejefamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i.

Nogle børn har mest af alt brug for trygge og stabile rammer, mens andre har behov, der kræver, at plejeforældrene har nogle særlige erfaringer eller kompetencer.

Fælles for alle plejefamilier er det dog, at man skal have noget at give og hjertet på rette sted.

Desuden skal man:

  • have plads, tid, overskud og et generelt godt helbred
  • kunne give barnet stabile og trygge rammer
  • kunne støtte barnets udvikling positivt
  • kunne etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet
  • respektere barnets ret til medbestemmelse
  • respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie
  • hjælpe barnet til at skabe netværk ift. kammerater, skole og fritid
  • samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest.

Søg om at blive plejefamilie


Vederlag til plejefamilien

Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje af kommunen, udbetaler kommunen et plejevederlag til familien samt et beløb til kost, logi og tøj.

Plejefamilien skal betale skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri.

Se taksterne for vederlag mv. (2019)


Netværksplejefamilie

En netværksplejefamilie eller en plejefamilie, der er konkret godkendt til et eller flere børn, vil på forhånd kende det barn eller de børn, de skal have i pleje.

Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag. I stedet får familien dækket sine faktiske omkostninger ved plejeforholdet.

Denne ordning skyldes, at det er vigtigt, at barnet eller den unge ved, at det ikke er en økonomisk belastning for familien, og at barnet eller den unge i højere grad får følelsen af, at familien alene har påtaget sig opgaven på baggrund af den nære tilknytning.

Læs om aflastningsfamilier