Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Familiebehandling

Billund kommune tilbyder familiebehandling til familier med børn under 18 år.

Hvad er familiebehandling?

I Familiebehandlingen arbejder vi ud fra et systemisk grundlag, der præger vores metoder og tilgang til familierne. Det er en grundlæggende holdning i familiebehandlingen, at et barn ofte er symptombærer, men sjældent eller aldrig er årsag til familiens vanskeligheder.

Blandt andet derfor arbejder vi oftest med udgangspunkt i hele familien eller forældrene og sjældnere individuelt med børnene.

Vi tilrettelægger metode, intensitet med videre under hensyn til den enkelte families behov, ressourcer og ønsker.

Vi forsøger løbende at tilpasse og forbedre vores tilbud og procedurer til gavn for familier og samarbejdspartnere.
Udover familiebehandling yder vi også praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.

Vi har også sorggrupper for børn og unge, der har mistet et nærtstående, betydningsfuldt familiemedlem.

Hvem er vi?

Vi er familiebehandlere, som alle er pædagogisk og/eller terapeutisk uddannede og alle med flere års erfaring inden for behandlingsområdet.
Vi har forskellige terapeutiske uddannelser og erfaringsgrundlag, som kvalificerer behandlingsarbejdet.

Hvordan får man familiebehandling?

Hvis dit barn eller familien har brug for hjælp, kan du kontakte Familieafdelingen (se kontaktoplysninger i boksen til højre).

Inden familien kan få familiebehandling, har Familieafdelingen lavet en børnefaglig undersøgelse som viser, at barnet, den unge og familien har behov for særlig støtte.

Inden støtten sættes i gang, vil der være et opstartsmøde, hvor både en socialrådgiver, en familiebehandler og familien deltager. I mødet laves en handleplan med mål, som skal støtte barnets, den unges og familiens trivsel.