Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Familieafdelingen (0-14 år)

Familieafdelingen er et tilbud til børn i alderen 0 - 14 samt vordende forældre som har brug for særlig støtte.

Familieafdelingens arbejdsområder

Vi arbejder med børn, der har brug for særlig støtte, ligesom vi arbejder med indsatser over for børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Vi tilbyder familier med børn gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Familierådgivningen kan modtages anonymt af såvel forældrene som af barnet.

Hvis vi får kendskab til at et barn ikke trives, skal vi undersøge barnets forhold. Undersøgelsen beskriver de vanskeligheder og ressourcer, der er i familien, og ud fra dette tages der stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger.

Vi tilbyder:

  • Anonym rådgivning
  • Forebyggende indsats: Rådgivning og vejledning
  • Foranstaltninger til børn, unge og forældre med baggrund i en børnefaglig undersøgelse
  • Støtte til handicappede børn og deres familier herunder behandling af ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
  • Familieorienteret rusmiddelbehandling
  • Familievejlederne

Familieafdelingens medarbejdere - telefonnumre

 Strategi for omstilling og udvikling i Familieafdelingen