Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har du et handicappet eller kronisk sygt barn?

Hvis du har et barn med handicap eller en anden funktionsnedsættelse, har du mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen. Herunder kan du læse om regler og muligheder for støtte til dit barn.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Familieafdelingen/Ungeafdelingen tilbyder:

 • Rådgivning om at have et handicappet barn
 • Tilbud om afløsning/ aflastning
 • Økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Hvem kan få støtte?

Børn og unge op til 18 år som har en betydelig varig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller som lider af en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Det er Familieafdelingens/Ungeafdelingens handicapteam, der, på baggrund af lægelige oplysninger og beskrivelser af barnet eller den unge, vurderer, om barnet tilhører målgruppen.

Alle ansøgninger skal gå igennem handicapteamet.

Dækning af merudgifter

Hvis du har nødvendige merudgifter som følge af dit barns handicap eller kroniske sygdom, kan du søge om at få merudgifterne dækket af kommunen.
Det kan f.eks. være merudgifter til:

 • Medicin
 • Ekstra vask
 • Kørsel til sygehus
 • Kost ifm. Diabetes
 • Handicaprettede kurser til forældre
 • Ekstra udgifter til befordring af barnet til behandling

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste hvis:

 • Det er nødvendigt, at du selv passer dit barn
 • Det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og dermed deles om pasningen mv.

Afløsning og aflastning

Afløsning i hjemmet er en ordning hvor barnet af forskellige årsager ikke kan komme i aflastning uden for hjemmet og hjælpen derfor sættes ind i barnets hjem. Hjælpen omfatter pasning og pleje af barnet, mens familien får tid til f.eks. søskende.

Nedenstående skema skal anvendes, hvis du har haft timer som afløser eller aflaster hos et handicappet barn. 

Indberetningsskema til afløsning og aflastning i hjemmet

Aflastning kan også foregå i en aflastningsfamilie uden for hjemmet eller på en institution.

Ledsagelse til handicappede børn og unge mellem 12-18 år

Ledsagelse til det handicappede barn/ unge kan omhandle biografbesøg, sportsstævner, fester, cykelture og lignende, hvor der er fokus på barnets/ den unges mulighed for at deltage i en social sammenhæng på lige fod med andre. 

  

Ved ansøgninger om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har Billund Kommune en sagsbehandlingstid på højest 8 uger.
Sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra henvendelsen er modtaget og alle relevante oplysninger er tilgængelige, til der træffes en afgørelse, og borgeren kan orienteres.