Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Skal jeg virkelig også indkalde søskendes kontaktpersoner til det tværfaglige distriktsmøde?

Jeg har en elev, der har problemstillinger i skolen og i hjemmet, og som har mindre søskende i dagtilbud. Skal jeg virkelig også indkalde de mindre søskendes kontaktpersoner til det tværfaglige distriktsmøde?

Fra undersøgelser ved vi, at det at have en søster eller en bror med en diagnose, et handicap eller andre vanskeligheder, sætter søskende i en særlig situation, som i sig selv kan føre til mistrivsel.

For at forebygge at dette sker samt for at sikre et helhedsorienteret syn på familien, kan det være en god idé at invitere relevante medarbejdere, der har med søskende at gøre i det daglige, med til mødet. Det kan overvejes, om de skal deltage i hele mødet eller blot dele af mødet.

Husk desuden, at det er sagsejeren, der sammen med forældrene aftaler, hvem der skal deltage i mødet ud over de faste deltagere.