Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kort fortalt, hvad handler det tværfaglige distriktssamarbejde så om?

I den tidlige, forebyggende indsats har Billund Kommune et formaliseret samarbejde på børne- og ungeområdet med det formål hurtigt at kunne hjælpe børn og unge, der oplever vanskeligheder eller faldende trivsel.

Samarbejdet er tværfagligt og organiseret i de syv skoledistrikter, som igen er inddelt i tværfaglige team for dagtilbud og tværfaglige team for skolebørn.

Der kan foregå to typer af drøftelser i det tværfaglige distriktssamarbejde:

  1. Drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn og unge
  2. Drøftelser af generel karakter