Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvornår skal jeg indkalde til et tværfagligt distriktsmøde?

Målgruppen for det tværfaglige distriktsmøde er børn og unge, som har problemstillinger i institutionen og i hjemmet, og hvor der er behov for en tværfaglig koordinering og indsats.

Har du et barn/en ung, der er i målgruppen for det tværfaglige distriktsmøde, eller kan barnets/den unges vanskeligheder ikke løses inden for rammerne af det enkelte dagtilbud/skole, vil det være relevant at bringe sagen op på et tværfagligt distriktsmøde. Det gør du ved at kontakte sagsejeren for de tværfaglige distriktsmøder, som er dagtilbudsledelsen/dagplejepædagog/skoleledelsen. 

Inden et konkret barn/ung bringes op på et tværfagligt distriktsmøde, skal sagsejeren sikre sig, at der i forhold til barnet/den unge som udgangspunkt er blevet arbejdet med en kvalificeret indsats ud fra LP-modellen, en handleplan eller anden systematisk indsats.