Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvem skal jeg indkalde til at deltage i et tværfagligt distriktsmøde?

Jeg har et barn på 5 år, som oplever problemstillinger, og hvor der er behov for tværfaglig koordinering og indsats. Hvem skal jeg indkalde?

Der er lidt forskel på, hvem der er faste deltager i møderne, alt efter om barnet er i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole. Generelt vil PPR-rådgiver eller specialpædagogisk vejleder, socialrådgiver og sundhedsplejerske deltage fast på møderne.

Derudover aftaler sagsejeren sammen med forældrene, hvilke relevante ad-hoc deltagere fra det professionelle og det private netværk, der skal deltage i mødet. Som kommende skolebarn vil det være relevant at overveje, om leder og/eller medarbejdere fra barnets kommende skole skal inviteres til at deltage i mødet. Formålet er at bygge bro samt sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Det samme gælder i forhold til det 2-årige barn, der skal fra dagpleje/vuggestue til børnehave.